Projekt v organizaci od A do Z - praktický workshop (PRJM7)

Projektové a procesní řízení

V tomto kurzu se zabýváme otázkami, jak zasadit projektové řízení do širšího kontextu prostředí firmy. Podíváme se na pokročilejší metody projektového řízení. Zaměříme se na souvislost s firemními procesy, finančním řízením, nakupováním a na vazby s ostatními složkami organizace, význam projektového zázemí a větších celků, jako je program a portfolio. Pozornost věnujeme také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci.

Lokalita, termín kurzuBrno
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
31.1. - 1. 2. 2019
Objednat
Praha
10.1. - 11. 1. 2019
Objednat
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Projekt a organizace
  1. Strategie organizace
  2. Byznys organizace
  3. Organizační struktura
  4. Organizační modely
  5. Liniové versus projektové řízení, spolupráce napříč útvary
  6. Projektová kancelář
 • Více projektů v organizaci
  1. Program a Portfolio
  2. Programový management
  3. Plánování v multiprojektovém prostředí
 • Vazba na procesní řízení
  1. PDCA cyklus
  2. Projektové procesy
  3. Firemní procesy
 • Finanční management
  1. Finanční analýza
  2. Finanční řízení
  3. Hodnocení investic
  4. Controlling
 • Pokročilé metody a strategie řízení projektu
  1. Struktury a dokumentace projektu
  2. Řízení rozsahu a změn v projektu
  3. Řízení integrace projektu v rámci organizace
  4. Řízení kvality projektu
  5. Řízení času na projektu - Earned Value management, PERT
  6. Řízení nákladů na projektu - přístupy a metody řízení, kontrola nákladů
  7. Řízení nákupu na projektu - plán pro nákupčí, procesy nákupu, správa nákupu, subdodavatelé.
  8. Ukončení, akceptace a vyhodnocování projektu
 • Implementace projektového řízení v praxi
Doporučený předchozí kurz:
Moderní projektové řízení (PRJM)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)