Projekt v organizaci (PRJM1)

Projektové a procesní řízení

Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením, nakupováním a s ostatními složkami organizace. Dozvíte se, jaký je význam projektového zázemí a větších celků, jako jsou program a portfolio. Kurz věnuje pozornost také otázce implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci. Velice vhodné, je navázat tímto kurzem na kurz PRJM.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Projekt a organizace
  1. Strategie organizace
  2. Byznys organizace
  3. Organizační struktura
  4. Organizační modely,
  5. Liniové versus projektové řízení, spolupráce napříč útvary
  6. Projektová kancelář
 • Více projektů v organizaci
  1. Program a Portfolio
  2. Programový management
  3. Plánování v multiprojektovém prostředí
 • Vazba na procesní řízení
  1. PDCA cyklus,
  2. Projektové procesy
  3. Firemní procesy
 • Finanční management
  1. Finanční analýza
  2. Finanční řízení
  3. Hodnocení investic
 • Pokročilé metody a strategie řízení projektu
  1. Struktury a dokumentace projektu
  2. Řízení rozsahu a změn v projektu
  3. Řízení integrace projektu v rámci organizace
  4. Řízení kvality projektu
  5. Řízení času na projektu - Earned Value management, PERT
  6. Řízení nákladů na projektu - přístupy a metody řízení, kontrola nákladů
  7. Řízení nákupu na projektu - plán pro nákupčí, procesy nákupu, správa nákupu, subdodavatelé.
  8. Ukončení, akceptace a vyhodnocování projektu
 • Implementace projektového řízení v praxi
Doporučený předchozí kurz:
Moderní projektové řízení (PRJM)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)