Profesionální lektor (LEDO3)

Vzdělávání interních lektorů

Cílem 6 denního kurzu je seznámení účastníků s kompletní problematikou lektorských dovedností. Účastníci získají hodnotné informace mimo jiné na téma – příprava vzdělávací akce, metodika a didaktické přístupy, navázání vztahu s posluchači, evaluace a hodnocení efektivity aktivit a nabytých vědomostí, tak aby byli sami schopni získané informace prakticky použít, sestavit si seminář na zvolené téma a kvalitně předávat svým účastníkům. Absolventi jsou také připraveni se zúčastnit zkoušky před autorizovanou osobou a získat odbornost Lektor dalšího vzdělávání. Účastníci si veškeré dovednosti vyzkoušejí v praxi a mohou začít využívat při vedení svých seminářů.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Prezentace a komunikace lektora, podávání zpětné vazby
  • Práce se skupinou posluchačů
  • Metodické a didaktické přístupy
  • Komplexní příprava vzdělávací aktivity
  • Interaktivita ve vzdělávání dospělých
  • Tvorba studijních materiálů a práce s nimi
  • Evaluace, hodnocení efektivity vzdělávání
Časový rozvrh:
6 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
16 800,00 Kč (20 328,00 Kč včetně 21% DPH)