Právo a právní problematika smluv v IT (PRIT1)

Právo

Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit jejich právní podstatu. Tím je budeme umět číst, ptát se, proč některá ustanovení chybí, která ujednání jsou za hranicí únosného rizika a nesplňují naše očekávání. Přijďte se informovat a získat praktické dovednosti, které vám v životě ušetří zklamání či finanční ztrátu.

Lokalita, termín kurzuBrno
22.10. - 22. 10. 2018
Objednat
19.11. - 19. 11. 2018
Objednat
Praha
24.9. - 24. 9. 2018
Objednat
22.10. - 22. 10. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Autorské právo
  1. Úvod do problematiky
  2. Autorský zákon
  3. Počítačový program jako předmět ochrany
 • Smluvní úprava – vytvoření počítačového programu (náležitosti smluv, náměty na dobrou smlouvu)
  1. Smlouva o vytvoření autorského díla
  2. Smlouva pracovní (§ 33 a násl. zákoníku práce)
  3. Dohoda o provedení práce (§ 75 zákoníku práce)
  4. Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce)
 • Smluvní úprava – nakládání s počítačovým programem, „prodej“ počítačového programu (náležitosti smluv, náměty na dobrou smlouvu)
  1. Licenční smlouva (§ 2358 - 2389 občanského zákoníku), s důrazem na zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  2. Nájem softwaru
  3. Software jako služba (tzv. cloud computing)
  4. SLA
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)