Praktický nácvik prezentačních dovedností (PZD5)

Prezentační dovednosti, Prezentační dovednosti

Na tomto kurzu zdokonalíme Vaše prezentační dovednosti. Nejedná se o klasický kurz, ale soubor praktických cvičení, v rámci kterých Vám pomůžeme lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět apod. Absolventi kurzu jsou schopni vytvořit působivou prezentaci vlastní osoby, projektu, myšlenky, produktu apod., a následně touto prezentací snadněji přesvědčit publikum. Kurz je určen pro manažery, lektory, obchodní zástupce a další profese, jejichž úspěch závisí na schopnosti přesvědčit. Od účastníků se očekává praktická zkušenost se základními technikami prezentačních dovedností.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prezentační vstup - trénink
  1. Improvizační projev
  2. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Tvorba příběhu v prezentaci
  1. Příběh v prezentaci, vhodnost praktického využití
  2. Působivost příběhu v prezentaci
  3. Práce se strukturou, dynamikou, poselstvím v příběhu
  4. Tvorba vlastního příběhu a použití v prezentaci
 • Rétorická cvičení
  1. Techniky práce s hlasem, mluva na prostor
  2. Dýchání a tvorba hlasu
  3. Tempo, rytmus, intonace, frázování, zdůraznění myšlenky
  4. Čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
  5. Soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka
  6. Vhodná volba slov a skladba vět
  7. Rétorická cvičení, artikulační cvičení
 • Příprava, struktura, průběh prezentace
  1. Strukturování projevu (emociální a racionální stránka projevu)
  2. Cíl prezentace, nosná myšlenka prezentace
  3. Příprava cílené prezentace
  4. První dojem je klíčový
  5. Poutavý úvod prezentace
  6. Klíčové myšlenky prezentace
  7. Závěr a poslední dojem prezentace
 • Vlastní prezentační vstup – trénink
  1. Příprava vlastního projevu
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Praktický nácvik zvládání obtížných situací - trénink
  1. Předcházení krizovým okamžikům
  2. Zvládání obtížných otázek, námitek
  3. Pasivita , nezájem publika
  4. Vyrušování, nesouhlas, rozladěnost posluchačů
  5. Práce s konfliktním posluchačem
 • Vlastní prezentační vstup – video trénink
  1. Příprava vlastního projevu – téma připravené předem
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou
  4. Vstup „problematického posluchače“
  5. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

DIGNITY, s.r.o., Marek J.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Velmi dobrý. Pomohlo mi uvědomit si, že to není taková věda."
DIGNITY, s.r.o., Dominika J.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Výborný - príjemné prostredie a lektor."
DIGNITY, s.r.o., Simona C.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Velmi pozitivní. Úžasný a osobitý přístup, který mě pozitivně zaujal. "
IMI International s.r.o., Milan B.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Získal jsem nový pohled na danou situaci. Byl jsem celkově spokojen."