Praktický nácvik prezentačních dovedností (PZD5)

Prezentační dovednosti

O tom, že k dosažení vypracovaného těla je zapotřebí zvýšená tělesná aktivita, většina z nás nepochybuje. Stejně tak je tomu i v případě účinného, pádného, zábavného, plynulého, strhujícího a netradičního projevu, který v dnešní době velmi často určuje míru naší úspěšnosti na poli osobní i pracovní komunikace. K dosažení opravdového projevu nestačí jen naslouchat, je zapotřebí zvýšená duševní aktivita a následný trénink. Přijďte si za námi procvičit mluvidla, pohotovost, argumentaci a rozvinout váš řečnický potenciál.

Lokalita, termín kurzuBrno
11.2. - 12. 2. 2019
Objednat
11.3. - 12. 3. 2019
Objednat
Praha
31.1. - 1. 2. 2019
Objednat
28.2. - 1. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rekapitulace komunikačních technik
  1. Naslouchání
  2. Parafrázování
  3. Stručně, jasně, výstižně
  4. Komunikační cvičení
 • Neverbální komunikace
  1. Jak neverbálně podpořit svůj projev?
  2. Nejčastější chyby
  3. Analýza video ukázek
 • První prezentační vstup
  1. Improvizační proje
  2. Zpětná vazba
 • Argumentace
  1. Účinná argumentace nebo manipulace?
  2. Jaký máš náš posluchač užitek?
  3. Modelová situace
 • Struktura projevu
  1. Kreativní úvod
  2. Jádro a jeho členění
  3. Interaktivní prvky prezentace
  4. Výzva k akci
  5. Vyvolání pozitivního posledního dojmu
 • Druhý prezentační vstup
  1. Na určené téma s přípravou
  2. Zpětná vazba
 • Zásady práce s prezentačními pomůckami
  1. Flipchart
  2. Powerpointová prezentace
  3. Audio/video ukázky
 • Řešení obtížných siutací při prezentaci
  1. Prevence
  2. Typologie posluchačů
  3. Problematické typy posluchačů a práce s nimi
  4. Modelová situace
 • Třetí prezentační vstup - video trénink
  1. Vlastní prezentace
  2. Vstup problematického posluchače
  3. Rozbor jednotlivých složek prezentačních dovedností
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

DIGNITY, s.r.o., Marek J.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Velmi dobrý. Pomohlo mi uvědomit si, že to není taková věda."
DIGNITY, s.r.o., Simona C.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Velmi pozitivní. Úžasný a osobitý přístup, který mě pozitivně zaujal. "
IMI International s.r.o., Milan B.
Praktický nácvik prezentačních dovedností ( PZD5)
"Získal jsem nový pohled na danou situaci. Byl jsem celkově spokojen."