Praktické využití emoční inteligence (OSEI)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Jaký vliv má emoční inteligence na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci? Jak rozpoznat emoce, abyste mohli životem procházet snáze? Jak je umět uplatnit, abyste mohli vycházet s lidmi ve vašem okolí? Formou mnoha tréninků se účastnící seznámí s oblastmi, do nichž se emoční inteligence promítá jako např. dovednost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, hněvem, navazování kontaktů a efektivnější komunikace s ostatními, emoční stabilita, zpracovávání emocí i jejich využívání. Podpořte váš pocit životní spokojenosti ve vaší profesi i v osobním životě.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Emoční inteligence (EQ)
  1. Vymezení EQ jako duševní schopnosti a citové vyzrálosti
  2. Rozdíl mezi EQ a IQ a jejich spolupůsobení
  3. Emoce základní a situačně podmíněné
 • Sebepojetí a EQ
  1. Sebepojetí
  2. Sebevědomí
  3. Sebepoznávání
  4. Mapování emocí
 • Zvládání emocí
  1. Vnímání a vyjadřování emocí
  2. Rozpoznávání emočních informací ve vlastních fyzických stavech i myšlenkách
  3. Neverbální projevy
  4. Dovednost verbálně označovat emoce
  5. Regulace a kontrola emocí
  6. Otevřenost příjemným i nepříjemným emocím
  7. Oddání se nebo udržení odstupu od emocí podle jejich informační hodnoty
  8. Využití emocí a budování psychické odolnosti
  9. Zvládání emočních výkyvů při zátěži
  10. Tvůrčí myšlení - emoce usnadňující myšlení
  11. Přesměrování pozornosti
  12. Zmírňování negativních a posilování pozitivních emocí
  13. Motivace
 • Úloha EQ v rozvoji sociálních kompetencí
  1. Empatie a porozumění
  2. Přijímání zodpovědnosti, emoční dluh
  3. Soucit a odpuštění
  4. Emocionální napětí jako důsledek tendence hodnotit a soudit
 • EQ a komunikace
  1. Aktivní naslouchání
  2. EQ v řeči těla
  3. Asertivita a EQ
  4. Komunikační hry
 • EQ v praxi
  1. Emočně inteligentní zaměstnanec
  2. Emočně inteligentní manažer
  3. Emoční inteligence jako nástroj k profesnímu rozvoji
 • Průběžný trénink
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Dovednost MOTIVOVAT (se) (OSMO)
Doporučený následný kurz:
Osobnostní rozvoj (OSOS)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

BETONBAU, s.r.o., Martin Š.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Velice pozitivní přístup lektora. Schopnost v širším pohledu odpovědět na kladené otázky."
BETONBAU, s.r.o., Stanislav V.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Moje obavy ze školení nebyly naplněny. Výuka probíhala svižně, systematicky a přehledně. Děkuji za ni! Velkým přínosem je vnímání manipulace jinak než doposud."
TEDDIES s.r.o., Nikola H.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Ze školení mám velmi příjemný pocit. Jsem ráda , že jsem si tento kurz vybrala."
TEDDIES s.r.o., Renata K.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Vynikající paní lektorka , která zajímavou a poutavou formou vede tento kurz. "
TEDDIES s.r.o., Lucie K.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Jsem nadšená, informace získané při kurzu se budu snažit použít doma i v práci. Skvělá lektorka."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Lucie V.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Jsem nadšená, velmi mě bavil styl výuky a trénink."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Halina F.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Vše bylo zajímavé a naplnilo očekávání z kurzu. Uvolněná atmosféra, profesionální kouč."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Eliška M.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Jsem spokojená, budu používat v prac. životě."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Nikola H.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Přínosem pro mne bylo naučit se říkat, co chci a ne to pouze naznačovat. Celkový dojem je dobrý, paní Nataša byla velice příjemná a vtipná."
AF-Engineering s.r.o., Jaroslav R.
Praktické využití emoční inteligence ( OSEI)
"Zaujal mě přístup chápání svých reakcí a funkce mozku, intuice apod., práce se strachem a stresem. Osobní vize."