Pozornost, soustředění a jak je rozvíjet. (OSOB6)

Rozvoj osobnosti, Paměť a kreativita

Na tomto kurzu Vám ukážeme metody, které Vám pomohou lépe pracovat s pozorností. Dozvíte se, jak se lépe a déle soustředit, a to i ve stresových situacích. Pomůžeme Vám odbourat překážky bránící maximální pozornosti, které si s sebou nesete z minulosti, omezit roztržitost a negativní dopad externích jevů na pozornost. Absolventi kurzu jsou schopni snáze, rychleji, přesněji a ve vyšší kvalitě zvládat zadané úkoly a také dosahovat stanovených cílů s menším energetickým vypětím. Kurz je určen pro všechny profese, jejichž popisem činnosti je „přicházet s nápady“ a zvládat problémy.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Různé aspekty pozornosti
  1. Proces pozornosti a její zaměření
  2. Kvantita informací a filtrování irelevantních informací
  3. Dovednost soustředit se na jev v prostředí a rozdělení pozornosti
  4. Výběrovost pozornosti
 • Kontext uplatňování pozornosti
  1. Automatické procesy a mechanické činnosti
  2. Působení pozornosti na rozhodování a reagování
  3. Vnitřní překážky v udržení pozornosti
  4. Vnější překážky v udržení pozornosti
 • Pozornosti při sledování více jevů
  1. Využití záměrné pozornosti
  2. Výhody bezděčné pozornost
  3. Rozsah pozornosti
  4. Změna pozornosti a vyhodnocení situace
 • Sebeuvědomění, pozornost a adaptace na prostředí
  1. Vnímání sebe sama, emočního vyladění
  2. Projevy roztržitosti
  3. Prakticky na sebeovládání
  4. Pozornost v propojení zkušeností a současných poznatků
 • Pozornost v propojení zkušeností a současných poznatků
  1. Zaměření na novost jevu
  2. Uvědomění si vztahu jevu k potřebám
  3. Využití dřívější zkušenost
  4. Porozumění jevu, kontrola a plánování aktivit
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Time Management (TIME)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)