Pokročilá optimalizace kampaní Google Ads za pomoci skriptů (MARK0)

Marketing, Digitální online marketing

Zefektivněte své PPC kampaně v prostředí Google Ads. Naučíme Vás, jak si vytvořit skripty, které automaticky, třeba i každou hodinu, optimalizují nastavení Vašich kampaní. Zkušenosti z praxe ukazují, že absolventi tohoto kurzu jsou schopni díky nabytým vědomostem dosáhnout o min. 10 % - 15 % lepšího výkonu (vzorek pracovníků digitální agentury se zaměřením na PPC). Lektor kurzu Vás seznámí se základní syntaxí, postupy nasbíranými během několikaleté praxe s Google Ads skripty. Kurz je určen správcům PPC kampaní v Google Ads bez ohledu na pokročilost znalostí PPC systémů, žádoucí je alespoň základní znalost práce s Google Sheets.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Javascriptu v prostředí Google Ads
  1. Základní syntaxe
  2. Práce s proměnnými
  3. Práce s objekty
  4. Omezení běhu skriptů v Google Ads
 • Google Reporting Services
  1. Úvod do dotazovacího jazyka AWQL
  2. Generování reportů do Google tabulek, objektů v prostředí Google Ads
  3. Práce s daty z vygenerovaných reportů
 • Google Ads skripty
  1. Selektory kampaní, sestav, klíčových slov apod.
  2. Iterace v rámci objektů
  3. Změna hodnot, např. max. CPC, typ shody apod.
  4. Časování skriptů a kontrola jejich výstupu
 • Import dat do Google Ads skriptů
  1. Použití Google Sheets jako zdroje dat
  2. Automatický import dat z Google Sheets do skriptu
 • Pokročilé skriptování v Google Ads
  1. Dělení složitých skriptů do několika dílčích kroků
  2. Práce se štítky
  3. Pokročilá úprava cílů reklamních kampaní
  4. Bidding adjustment za pomoci Google Ads skriptů
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)