Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců (MNGM23)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto semináři Vás naučíme pracovat efektivně s kreativitou vlastních zaměstnanců. Správná práce se schopností zaměstnanců přinášet a uvádět v život vlastní nápady může výrazně akcelerovat rozvoj firmy. Kreativita zaměstnanců a práce s ní přináší organizaci řadu konkurenčních výhod, ať už na úrovni samotného produktu či služby, zákaznické péče či rozvoje doplňkových služeb. Podpora a využití kreativity zaměstnanců stojí částečně za úspěchem společností typu Google, Facebook, Southwest Airlines, Zappos atd. Tento kurz je určen pro majitele firem, zástupce středního a nižšího managementu, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Tři pilíře kreativity a projevy kreativního myšlení
 • Deset znaků kreativce
 • Teorie mozkových kvadrantů a hemisfér
 • Deset typů bariér v kreativitě pracovníků a budování kreativního prostředí ve firmách
 • Pět částí kreativního procesu při řešení problémů
 • Analytické, Algoritmické, Syntetické a Intuitivní přístupy
 • Kreativní řešitelská porada a její moderace
 • Proaktivní zaměstnanec a jeho stimulace
 • Příklady kreativních technik a jejich využití při řešení problémů
 • Logicko-systematické a Intuitivně-asociační techniky (brainstormingy, myšlenkové mapy, myslící klobouky, analýzy funkce, metody protikladů apod.)
 • Praktické příklady pro podporu inovací
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)