Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců (MNGM23)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto semináři Vás naučíme pracovat efektivně s kreativitou vlastních zaměstnanců. Správná práce se schopností zaměstnanců přinášet a uvádět v život vlastní nápady může výrazně akcelerovat rozvoj firmy. Kreativita zaměstnanců a práce s ní přináší organizaci řadu konkurenčních výhod, ať už na úrovni samotného produktu či služby, zákaznické péče či rozvoje doplňkových služeb. Podpora a využití kreativity zaměstnanců stojí částečně za úspěchem společností typu Google, Facebook, Southwest Airlines, Zappos atd. Tento kurz je určen pro majitele firem, zástupce středního a nižšího managementu, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kreativní myšlení
  1. Zaměřenost na cíl
  2. Konfergentní myšlení
  3. Divergentní myšlení
  4. Fantazie a představivost
  5. Novost a odlišnosti
 • Prvky kreativity
  1. Znalosti
  2. Flexibilita
  3. Aspirace
  4. Autonomie
  5. Humor
 • Překážky tvořivosti
  1. Hledání jedné správné odpovědi
  2. Zaměření na logičnost
  3. Postup podle pravidel
  4. Trvalá praktičnost
  5. Přílišná specializace
 • Kreativita v organizaci
  1. Kreativita jako hodnota společnosti
  2. Přijetí rozmanitosti
  3. Tolerance neúspěchu
  4. Zábavu v pracovním prostředí
  5. Zachycování nápadů
 • Individuální kreativita
  1. Otevřenost ke kreativitě
  2. Pozornost k nejednoznačnosti
  3. Strach z chyb, selhání
  4. Přesvědčení o chybění kreativity
  5. Podpora vytrvalosti
 • Praktické příklady
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)