PRINCE2® Foundation (PRNC1)

Projektové a procesní řízení, Metodiky projektového řízení

Účelem tohoto certifikačního školení PRINCE2 Foundation je seznámit stávající či budoucí projektové manažery či jiné zájemce s flexibilní a snadno použitelnou metodikou projektového řízení pomocí PRINCE2. Kurz seznámí účastníky jak se základy této metodiky PRINCE2, tak i s jejími klíčovými principy.
Cena vlastního kurzu je 13.900 Kč na osobu. V ceně jsou všechny potřebné školící materiály a další naše služby spojené s péčí o účastníky. Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Foundation stojí dalších 5.000 Kč na osobu včetně certifikátu AXELOS®.
Kurz na této stránce je garantován firmou Focus People, ATO společnosti AXELOS Limited. PRINCE2® a PRINCE® jsou registrované obchodní známky AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do problematiky projektového managementu, seznámení s PRINCE2
  1. Prověření znalostí studentů z problematiky projektového řízení
  2. Úvod do problematiky projektového managementu, seznámení s PRINCE2
  3. Co je to projektový management, čímž se liší od managementu firmy
  4. Historie metodiky PRINCE2
  5. Význam aplikování metodiky projektového managementu
 • Principy PRINCE2
  1. Důležitost dodržování základních principů
  2. Vyjmenování Principů PRINCE2
  3. Neustále zdůvodňování opodstatněnosti
  4. Učení se ze zkušeností
  5. Definované úlohy a odpovědnosti
  6. Řízení po etapách
  7. Řízení s výjimkami
  8. Zaměření na produkt
  9. Přizpůsobení managementu prostředí projektu
 • Témata PRINCE2
  1. Obecný popis témat jako okruhů metodiky PRINCE2
  2. Témata PRINCE2
  3. Zdůvodnění projektu
  4. Organizace
  5. Kvalita
  6. Plány
  7. Rizika
  8. Změna
  9. Progres
  10. Cvičení: Definování témat v případové studii, práce ve skupinách
  11. Prezentace výsledků cvičení
 • Procesy v PRINCE2
  1. Vysvětlení procesů obecně
  2. Procesní mapa - hrubý náčrt procesů
  3. Procesní mapa - představení detailů
  4. Role a odpovědnosti při jednotlivých procesech
  5. Linie podřízenosti a podávání zpráv
 • Detaily procesů
  1. Detailní vysvětlení jednotlivých procesů v návaznosti na praktické příklady.
  2. Popis těchto procesů:
  3. Předprojektová příprava
  4. Iniciace projektu
  5. Strategické řízení projektu
  6. Řízení etapy
  7. Řízení dodávky produktu
  8. Správa hranic etapy
  9. Ukončení projektu
 • Plánování a Produkty v projektech
  1. Produkt
  2. Typy plánů
  3. Tvorba plánů
  4. Aktualizace a odpovědnosti
  5. Zdokumentování plánu a odpovědnosti
  6. Produkt
  7. Popis produktu
  8. Popis produktu projektu
  9. Současný stav produktu
  10. Dekompozice a tok produktů
 • Záznamy, zprávy, registry
  1. Záznam předchozích zkušeností
  2. Denní záznam - Deník
  3. Registr událostí (Issue Register)
  4. Registr rizik (Risk Register)
  5. Registr kvality (Quality Register)
  6. Zpráva o ukončení etapy
  7. Zpráva o ukončení projektu
  8. Zpráva o problému (Issue Report)
  9. Zpráva o stavu etapy (Highlight Report)
  10. Zpráva o výjimečné situaci (Exception Report)
  11. Zpráva o konfiguračních položkách (Configuration Item Record)
  12. Zpráva o stavu prací (Checkpoint Report)
  13. Cvičení: Ukázky konkrétních zpráv a registrů, praktické využití
  14. Prezentace výsledků cvičení
 • Organizace projektu
  1. Výkonný ředitel a Projektový manažer
  2. Řídící výbor projektu
  3. Vedoucí týmů
  4. Ostatní projektové role
  5. Delegování a sdílení
  6. Přizpůsobení rolí reálným projektem
 • Rizika a změny v projektu
  1. Kontrolní seznam obecných rizik
  2. Identifikace nových rizik
  3. Odhady týkající se pravděpodobnosti a dopadů
  4. Eliminace dopadů rizik na projekt
  5. Výskyt změn v projektu
  6. Řízení projektu se změnami
 • Strategie
  1. Strategie řízení komunikace (Communication Management Strategy)
  2. Strategie řízení konfigurací (Configuration Management Strategy)
  3. Strategie řízení kvality (Quality management Strategy)
  4. Strategie řízení rizik (Risk Management Strategy)
  5. Komplexní náčrt projektu
 • Komplexní náčrt projektu
  1. Jmenování všech součástí projektu
  2. Grafické znázornění procesů
  3. Logické zařazení všech částí metodiky do komplexního projektu
  4. Cvičení: Rozdělení úkolů v projektovém managementu, připravení plán a dokumentů
  5. Prezentace výsledků cvičení
 • Tolerance, problémy a eskalace
  1. Tolerance, nezbytný nástroj řízení
  2. Procesy související s překročením tolerancí
  3. Formální a neformální řešení problémů
  4. Eskalace problému a vliv na projekt
 • Testovací otázky
  1. Procvičování znalostí na testovacích otázkách
  2. Vysvětlování nesprávných odpovědí a opakování
 • Případová studie
  1. Přebírání metodiky na konkrétním projektu
  2. Analýzy vzorového projektu na základě získaných vědomostí
  3. Využití získaných vědomostí v praxi
  4. Odpovídání na otázky
  5. Diskuse k projektu
 • Složení zkoušky PRINCE2® Foundation
Doporučený následný kurz:
PRINCE2® Practitioner (PRNC2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 900,00 Kč (22 869,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Focus People s.r.o. (PeopleCert ATO)

Vybrané zákaznické reference

Rieter CZ s.r.o., Lukáš P.
PRINCE2® Foundation ( PRNC1)
"Efektivní školení, získal jsem ucelený přehled o řízení projektu."
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Jiří H.
PRINCE2® Foundation ( PRNC1)
"Celkový dojem pozitivní. Oceňuji profesionální vedení kurzu."