Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji (OSOB9)

Rozvoj osobnosti, Self Development

„Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý. Nejskvělejší věc v životě je udržovat mladou mysl.“ Henry Ford
Proč se věnovat sebe rozvoji a osobnímu leadershipu? Proč prohlubovat sebepoznání a poznání druhých? Proč být autentickým a studovat to, co ostatní nestudují? Proč se zaměřovat na to, co nás přitahuje a zajímá? Proč nepracovat jen pro peníze? Protože měnou budoucnosti jsou znalosti. Protože tak zvyšujete hodnotu firmy, pro kterou pracujete. Protože zvyšujete hodnotu své hlavy, kvalitu svého života a hodnotu všech svých osobních rolí.

Lokalita, termín kurzuBrno
1.4. - 2. 4. 2019
Objednat
29.4. - 30. 4. 2019
Objednat
Praha
11.3. - 12. 3. 2019
Objednat
8.4. - 9. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Motivace - klišé nebo realita?
  1. Historie, příklady
  2. Současnost - neustálá změna a hodnota „Vaší hlavy“, dvě zdánlivé konstanty na trhu
  3. Proč institucionální vzdělání nestačí, nedostatek kvalitních lídrů
  4. „Old leaders“ a „young leaders“, životní schémata dříve a dnes, work - life balance, význam EQ, 4 chyby, které dělají jednotlivci i organizace v zavádění změn
 • Úspěch
  1. Význam peněz - správná a nesprávná koncentrace
  2. Vedení příkladem
  3. Jaký lídr - takový tým, potřeba neustálého rozvoje
  4. Metoda Inside based education, „Michelangelo princip“, informace x transformace
 • Pozitivní psychologie
  1. Proč sebe rozvoj a vzdělání přímo souvisí s kvalitou života?
  2. Jak vnímáme, jak vytváříme realitu, 3 úrovně působení, tvorba mentálních schémat
  3. Neuroplasticita
  4. Význam emocí v rozhodování, význam EQ, úvod do EQ
  5. Natavení mysli - my rozhodujeme
  6. Pozitivní psychologie
 • Silné stránky, strenghsts based leadership
  1. Úvod, angažovanost lidí, komentáře a fakta,
  2. Obvyklé přístupy k osobnímu rozvoji a implementaci změn - začíná to ve škole
  3. Talent a jeho význam, nejčastější mýty o úspěchu
  4. Talent a silná stránka, flow, motivace a inspirace, opuštění komfortní zóny
  5. Souvislost silných stránek s pracovní orientací a angažovaností
  6. Rozvoj a využití talentů, 4 domény, 34 témat, práce s reporty
  7. Sestavování a vedení týmů na základě silných stránek
 • Růstové nastavení mysli
  1. „Mindset“
  2. Iluze znalosti - největší nepřítel poznání
  3. Dvojí nastavení mysli - dvě charakteristiky leaderů
  4. Co nás motivuje - „growth“ mindset vs. „fixed“ mindset
  5. Co musíš dát, aby ….?
  6. Principy a projevy ve fázích a oblastech života, význam komunikace
  7. Souvislost s talenty
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj profesionality (OSPR)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)