Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama (OSOB9)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Na tomto kurzu Vás naučíme používat metody, jež pomáhají manažerům či řadovým pracovníkům stát se lídry. Dozvíte se, jaké metody používat na své následovníky a jak pracovat na své důvěryhodnosti a autenticitě. Naučíte se také lépe pracovat s vlastní motivací a důvěrou v sebe sama. Kurz je určen pro majitele firem, manažery, obchodníky, vedoucí týmů a další profese, u nichž je úspěch založen na schopnosti vést lidi.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Autentické modelování sebereflexe
  1. Schopnost sebeuvědomění pro vyšší úroveň spokojenosti
  2. Důraz na sebehodnocení před hodnocením ostatních
  3. Sebe defirencovaný leadership
  4. Úskalí nevědomého sebevyjádření, posunu k aroganci a sebeprosazování
 • Poznávání vlastní současné hodnoty i budoucího potenciálu
  1. Hodnota sebe sama a sebedůvěra
  2. Podstata vnitřní motivace a nástroje jejího rozvíjení
  3. Jasně vyjádřené a důsledně prokázané hodnoty – faktor pro usnadnění vztahu k sobě i k ostatním
  4. Vytváření prostoru pro individuální styl nad rámec uniformity pro společné cíle
 • Emocionální inteligence pro praxi vedení sebe sama
  1. Význam emocí v rozhodování
  2. Emocionální inteligence a sebepoznávání
  3. Posilování úrovně sebedůvěry
  4. Intrapersonální angažovanost
 • Vztahové dovednosti
  1. Interpersonální angažovanost
  2. Empatie jako vztahová dovednost
  3. Vytváření platformy pro reagování na potřeby druhých
  4. Pozornost k sobě a k humanizaci vztahů – tolerance a akceptace rozdílností
 • Proaktivní přístup k vedení sebe sama
  1. Aktivní určování vlastních potřeb a odstraňování překážek
  2. Proaktivita versus osobní pasivita
  3. Pravidelnost, konzistentnost jednání a odkládání rozhodnutí
  4. Posilování úrovně odpovědnosti za sebe sama
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj profesionality (OSPR)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)