Obchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014 (PROZN)

Právo

Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům.

Lokalita, termín kurzuBrno
3.12. - 3. 12. 2018
Objednat
14.1. - 14. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Změny v právním řádu k 1. 1. 2014 (NOZ a ZOK)
  1. Seznámení s novými předpisy
  2. Systematika, názvosloví
  3. Základní zásady
  4. Věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti
  5. Přechodná ustanovení
 • Subjekty obchodního vztahu
  1. Osoby, podnikatel, spotřebitel
  2. Jednání za stranu obchodního vztahu – zastoupení
 • Závazkové vztahy
  1. Vznik - vznik smlouvy a její obsahové instituty smluvního práva (neúměrné zkrácení, předsmluvní odpovědnost, závdavek), formulářové smlouvy, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, všeobecné obchodní podmínky, rámcová smlouva
  2. Změna - změny v osobě (postoupení pohledávky, postoupení smlouvy), změny v obsahu
  3. Zánik - splnění (řádné splnění – způsob, místo, čas x prodlení), jinak než splněním
  4. Zajištění a utvrzení závazků
 • Kupní smlouva (movité věci)
  1. Podstatné náležitosti
  2. Povinnosti kupujícího a prodávajícího
  3. Vadné plnění a odpovědnost za vady
  4. Záruka za jakost
  5. Nebezpečí škody na věci
  6. Další ujednání - výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka
  7. Zvláštní ustanovení při prodeji zboží v obchodě
 • Pohledávky a jejich vymáhání
  1. Dospělost pohledávky
  2. Běh času, promlčení
  3. Prevence – zajištění pohledávek
  4. Informace o způsobech vymáhání - mimosoudní (smírné) vymáhání, rozhodčí řízení, soudní řízení (včetně řízení insolvenčního), exekuční řízení
Doporučený předchozí kurz:
Obchodní zákoník (PROZ)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)