Neurolingvistické programování I. (OSOB2)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

„Neurolingvistické programování “ je souhrn komunikačních dovedností, které vycházejí z modelu neurolingvistického programování (dále jen NLP). Výsledným cílem je hlubší sebepoznání, uvědomění si svých postojů, změna sebepojetí a následné zefektivnění komunikace se svým okolím. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s teorií a podstatou NLP. Získané dovednosti si ověří formou praktických cvičení. Primárními tématy jsou principy a předpoklady NLP a navazování vzájemného vztahu s komunikačním partnerem pro kvalitní komunikaci. A kvalita komunikace zásadně ovlivňuje kvalitu života nás všech.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Neurolingvistické programování
  1. Vznik a podstata NLP
  2. Využití NLP
  3. Podstata vzorců chování
  4. Fáze učení a její aplikace na NLP
  5. Smyslové kanály
 • Principy a předpoklady
  1. Seznamte se!
  2. Základ jednotlivých principů
  3. Využití v praxi
  4. Vlastní praktický nácvik
 • Zásadní dovednosti NLP
  1. Kalibrace zraková, sluchová
  2. Raport
 • Technika pozice vnímání
  1. Podstata techniky
  2. Využití pozic vnímání v komunikaci
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Efektivní komunikace (KOM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ManpowerGroup s.r.o., Eva Z.
Neurolingvistické programování I. ( OSOB2)
"Příjemná lektorka. Dovedla vtáhnout do děje."