Motivace zpětnou vazbou (OSOB5)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Na tomto kurzu Vás seznámíme s technikami zpětné vazby, které motivují k vyšším výkonům a vytváří uvolněnou atmosféru na pracovišti. Dozvíte se, jak sdělovat „špatné zprávy“, řešit konfliktní situace a také, jak motivovat k opakování určitého chování. Kurz je určen pro majitele firem, personalisty, manažery, vedoucí směn apod., kteří se chtějí zbavit napětí spojeného s komunikací, stresu ze sdělování špatných zpráv a celkově odstranit negativní faktory spojené s nízkou motivací pracovníků. Absolventi kurzu se mohou těšit na to, že pro ně bude komunikace s kolegy méně stresující a vyčerpávající díky schopnosti využít zpětnou vazbu jako silný motivační nástroj.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Zpětná vazba pro dosahování znatelného pokroku
  1. Zpětná vazba a důvody pro její podávání
  2. Kompetence podporující zpětnou vazbu
  3. Úskalí při sdělování hodnoticích úsudků
  4. Prožívání úspěchu a neúspěchu v kontextu poskytování zpětné vazby
 • Požadavky na podávání zpětné vazby
  1. Utváření vztahu pro podávání zpětné vazby
  2. Budování důvěry v kontextu vyjadřování zpětné vazby
  3. Využití empatie při sdělování zpětné vazby
  4. Respektující jednání při podávání a přijímání zpětné vazby
 • Sebereflexe a podávání zpětné vazby
  1. Sebereflexe a překonání negativní reakce
  2. Uvědomování si vlastního jednání
  3. Příprava na sdělení zpětné vazby
  4. Seberespekt a působení na bezpečné prostředí
 • Posilování pozitivních změn v chování
  1. Motivační funkce pozitivní zpětné vazby
  2. Pobídka k opakovanému chování
  3. Zdůraznění spojení mezi úsilím a úspěchem
  4. Formulování pozitivní zpětné vazby
 • Oslabování projevů jednání
  1. Negativní zpětná vazba a její působení na jednání druhého
  2. Porucha jako zdroj informace pro zlepšení
  3. Rozpoznání jednání a sdělení zpětné vazby
  4. Formulování negativní zpětné vazby
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)