Mindfulness jako cesta rozvoje Emoční inteligence (OSOB1)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Dnešní doba se neustále zabývá definováním úspěchu, spokojenosti, nebo vzájemným ovlivňováním obou stavů. To, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, spokojené od nespokojených je dáno především úrovní emoční inteligence a prací s emocemi vůbec. Empatie, sebe-uvědomění, spokojenost jsou lepší prediktory úspěchu, než akademické vzdělání. A Mindfulness je nástroj, jak svůj život tímto způsobem trvale zlepšovat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Bylo nebylo
  1. Aktuální poznatky z neurověd
  2. Souvislost mezi mindfulness, emoční inteligencí a spokojeností
 • Emoční inteligence
  1. Rozdíly mezi EQ a IQ
  2. Síla EQ
  3. Sebepoznání
  4. Sebepojetí
  5. Sebevědomí
 • Zvládání emocí a situací
  1. Seberegulace
  2. Akceptace
  3. Psychická odolnost
  4. Konflikty
 • Jak cvičení mindfulness funguje
  1. Mozek jako sval
  2. Pozornost a Meta pozornost
  3. Autopilot
  4. Rozdíly mezi pracovním a všímavým režimem
 • Techniky a metody
  1. Např. body-scan, kotva, labelling, vizualizace, box breathing
 • Práce se strachem a stresem
  1. Jak se zbavovat omezení své mysli - open/fixed mind set
 • Rozvoj sociálních kompetencí
  1. Empatie a porozumění
  2. Přijímání zodpovědnosti
  3. Soucit a odpuštění
  4. Tendence hodnotit a soudit
 • Rozvoj komunikace
  1. Naslouchání
  2. Emoce v řeči těla
  3. Komunikační hry
 • Koncentrace a kreativita
  1. Fokus, vizualizace
  2. Síla otázek
  3. Multitasking, efektivita
  4. Kognitivní zdroj, pomalost/rychlost
 • Přenos do vlastní praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)