Mindfulness jako cesta rozvoje Emoční inteligence (OSOB1)

Rozvoj osobnosti

Dnešní doba se neustále zabývá definováním úspěchu, spokojenosti, nebo vzájemným ovlivňováním obou stavů. To, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, spokojené od nespokojených je dáno především úrovní emoční inteligence a prací s emocemi vůbec. Empatie, sebe-uvědomění, spokojenost jsou lepší prediktory úspěchu, než akademické vzdělání. A Mindfulness je nástroj, jak svůj život tímto způsobem trvale zlepšovat.

Lokalita, termín kurzuBrno
6.8. - 7. 8. 2018
Objednat
3.9. - 4. 9. 2018
Objednat
Praha
20.8. - 21. 8. 2018
Objednat
17.9. - 18. 9. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Bylo nebylo
  1. Aktuální poznatky z neurověd
  2. Souvislost mezi mindfulness, emoční inteligencí a spokojeností
 • Emoční inteligence
  1. Rozdíly mezi EQ a IQ
  2. Síla EQ
  3. Sebepoznání
  4. Sebepojetí
  5. Sebevědomí
 • Zvládání emocí a situací
  1. Seberegulace
  2. Akceptace
  3. Psychická odolnost
  4. Konflikty
 • Jak cvičení mindfulness funguje
  1. Mozek jako sval
  2. Pozornost a Meta pozornost
  3. Autopilot
  4. Rozdíly mezi pracovním a všímavým režimem
 • Techniky a metody
  1. Např. body-scan, kotva, labelling, vizualizace, box breathing
 • Práce se strachem a stresem
  1. Jak se zbavovat omezení své mysli - open/fixed mind set
 • Rozvoj sociálních kompetencí
  1. Empatie a porozumění
  2. Přijímání zodpovědnosti
  3. Soucit a odpuštění
  4. Tendence hodnotit a soudit
 • Rozvoj komunikace
  1. Naslouchání
  2. Emoce v řeči těla
  3. Komunikační hry
 • Koncentrace a kreativita
  1. Fokus, vizualizace
  2. Síla otázek
  3. Multitasking, efektivita
  4. Kognitivní zdroj, pomalost/rychlost
 • Přenos do vlastní praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)