Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení (OSOB4)

Rozvoj osobnosti

V průběhu programu budou účastníci trénovat svou mysl, poznávat a identifikovat procesy emocí a myšlenek, reakce na ně a učit se je přijímat a zpracovávat. Změní tak lépe své postoje a zlepší své dovednosti sebe-ovládání a sebe-uvědomění, které jim pomohou získat více produktivního času, snížit emoční vyčerpání a zlepšit mezilidské vztahy.
Účastníci se seznámí se základními technikami a metodami mindfulness jako např. body-scan, kotva, labelling, vizualizace, box breathing apod. Tyto techniky podporují rozvoj soustředění, zvládání stresu, mindful leadership, komunikaci v týmu, porozumění, motivaci, obnovu a čerpání kognitivního zdroje, pozitivní postoje a uspokojení z práce.

Lokalita, termín kurzuBrno
5.3. - 6. 3. 2018
Objednat
9.4. - 10. 4. 2018
Objednat
Praha
27.3. - 28. 3. 2018
Objednat
24.4. - 25. 4. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Seznámení s mindfulness
  1. Co je to mindfulness
  2. Historie a aktuální poznatky neurověd
  3. Souvislost mezi mindfulness, emoční inteligencí a spokojeností
 • Jak cvičení mindfulness funguje
  1. Pozornost a metapozornost
  2. Techniky a metody mindfulness - např. body-scan, kotva, labelling, vizualizace, box breathing…
  3. Vazba mezi myšlenkami, emocemi, hormony a tělem
  4. Autopilot, rozdíly mezi pracovním a všímavým režimem
 • Práce se stresem
  1. Co je to stres, akutní a chronický
  2. Projevy a příznaky - amygdala, bolest, imunitní systém
  3. Předcházení stresu a redukce stresu pomocí mindfulness
 • Mindful leadership
  1. Leader, motivace a úspěch
  2. Vědomá všímavá komunikace v týmu
  3. Sociální vztahy a zvládání konfliktů
 • Koncentrace a kreativita
  1. Vizualizační techniky
  2. Zlepšení paměti, pružnější myšlení, neuroplasticita
  3. Focus, multitasking, efektivita
  4. Relaxace, kognitivní zdroj
 • Přenos do praxe
  1. Softwarové nástroje
  2. Zdroje inspirace
  3. Budování návyků
  4. Příležitosti a prostředí
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)