Mindfulness: Cesta ke snižování stresu v životě i na pracovišti (OSOB3)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

V průběhu kurzu budou proto účastníci trénovat svou mysl, poznávat a identifikovat procesy emocí a myšlenek, reakce na ně a učit se je přijímat a zpracovávat. Součástí tréninku je zejména poznání a rozvíjení pozornosti a metapozornosti, pracovního a všímavého režimu, nehodnocení, empatické komunikace, zvládání náročných situací, jako je stres a vyhoření, nebo únava, relaxaci pro práci s kognitivním zdrojem.
Cílem kurzu je naučit účastníky základům mindfulness technik tak, aby je mohli aplikovat ve svém zaměstnání i každodenním životě. Výuka bude obsahovat nejen teoretické informace, ale také multimediální ukázky a mnoho praktických prožitkových cvičení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Seznámení s mindfulness
  1. Co je to mindfulness
  2. Historie a aktuální poznatky neurověd
  3. Souvislost mezi mindfulness, emoční inteligencí a spokojeností
 • Jak cvičení mindfulness funguje
  1. Pozornost a metapozornost
  2. Vazba mezi myšlenkami, emocemi, hormony a tělem
 • Práce se stresem
  1. Co je to stres, akutní a chronický
  2. Projevy a příznaky - amygdala, bolest, imunitní systém
  3. Předcházení stresu a redukce stresu pomocí mindfulness
 • Vztahy a konflikty
  1. Zvládání emocí
  2. Vědomá všímavá komunikace
  3. Sociální vztahy a zvládání konfliktů
 • Koncentrace a kreativita
  1. Vizualizační techniky
  2. Zlepšení paměti, pružnější myšlení, neuroplasticita
  3. Focus, multitasking, efektivita
  4. Relaxace, kognitivní zdroj
 • Přenos do praxe
  1. Softwarové nástroje
  2. Zdroje inspirace
  3. Budování návyků
  4. Příležitosti a prostředí
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)