Manažerské rozhodování (MNGM7)

Management

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
Praha
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
 • Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
 • Hodnocení variant rozhodování
 • Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty
 • Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace více etapových rozhodovacích procesů za rizika
 • Tvorba portfolia rizikových variant
 • Participativní rozhodování
 • Volba stylu rozhodování
 • Co je to šestislovná tabulka?
 • Co je to rozhodovací matice?
 • Jak vypadá model rozhodovací mřížky?
 • Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?
 • Co je to analýza silového pole?
 • Co je to ishikawův diagram?
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Finanční analýza v praxi (MNGM14)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)