Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů (LEDO1)

Vzdělávání interních lektorů

Předávání informací druhým je umění staré jako lidstvo samo. Učení je celoživotní proces, který formuje naši osobnost. Jak vzdělávat druhé s co největším efektem? Inspirujte se jak druhým předat klíčové informace. Získejte recept jak si udržet pozornost svého publika. Naučte se jak vyvolat nadšení a zájem o probírané téma. Lektor není jen prázdným pojmem, je to označení člověka s respektem, který druhé inspiruje a rozvíjí. Buďte inspirativním lektorem. Rozvíjejte schopnosti druhých společně s těmi vlastními. Ovládněte metodiku předávání informací tou nejvhodnější formou. Buďte lektor s nadšením.

Lokalita, termín kurzuBrno
5.3. - 6. 3. 2018
Objednat
9.4. - 10. 4. 2018
Objednat
Praha
6.3. - 7. 3. 2018
Objednat
3.4. - 4. 4. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Lektor
  1. Poslání a kompetence lektora
  2. Image lektora
  3. Etické zásady
 • Lektorské role
  1. Lektor, trenér
  2. Kouč, mentor
  3. Konzultant, poradce
  4. Metodik
 • Příprava vzdělávací akce
  1. Specifika vzdělávání dospělých
  2. Cílová skupina
  3. Cíle vzdělávání
  4. Koncepce a struktura vzdělávací akce
  5. Prostředí
  6. Využití audio-vizuální techniky
  7. Práce s učebními pomůckami
  8. Příprava školících materiálů a práce s nimi
  9. Vlastní případová studie
 • Průběh vzdělávací akce
  1. První dojem
  2. Komunikace lektora
  3. Verbální
  4. Řeč těla
  5. Zahájení
  6. Jádro – osvojování znalostí a dovedností
  7. Motivace a udržení pozornosti
  8. Práce s problematickými účastníky
  9. Ukončení vzdělávací akce
  10. Typy evaluace – vyhodnocení efektivity
 • Vlastní lektorské vystoupení
  1. Video trénink
  2. Zpětná vazba
 • Didaktické zásady ve vzdělávání
 • Formy vzdělávacích akcí
  1. Školení
  2. Kurz
  3. Seminář
  4. Workshop
  5. On-line formy
  6. Výhody a nevýhody
  7. Praktické cvičení
 • Tradiční techniky vzdělávání
  1. Diskuzní metody, skupinové práce
  2. Praktický nácvik
  3. Didaktické hry
  4. Případová studie
  5. Demonstrování
  6. Koučování
  7. Mentorování
 • Moderní techniky vzdělávání
  1. Interaktivita
  2. Testy
  3. Ukázky a jejich rozbor
  4. Vytvoření návrhu metod pro vlastní koncepci vzdělávací akce
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Lektorské dovednosti – pokročilé (LEDO2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Retychová Kateřina, Kateřina R.
Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů ( LEDO1)
"Krásné prostředí, občerstvení, vybavená učebna (flipy, dataprojektor, tabule), lektorka výborná, sympatická, příjemná, z kurzu si odnáším opravdu mnoho informací, velice milý a sympatický personál. Další kurzy do budoucna volím určitě zde a vřele doporučuji i všem známým. Děkuji"