Lean Six Sigma - Green Belt (LEAN3)

Inovace produktů a procesů

Staňte se řešitelem zlepšovacích projektů! Buďte platnou součástí týmu zabývajícího se strategickými iniciativami ve Vaší společnosti! Green Belt trénink je sestaven z mixu základních manažerských, týmových a odborných znalostí a dovedností vycházejících z metodik Lean a Six Sigma. Jejich zvládnutí Vám umožní úspěšně řešit chronické problémy spojené s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Výrazně si zlepšíte prezentační schopnosti a manažerské dovednosti. Po ukončení tréninku obdržíte osvědčení o absolvování kurzu s přezkoušením a po úspěšně dokončeném zlepšovacím projektu, se stanete certifikovaným Green Beltem (obvyklá výše úspory z GB projektu je 1 mil. Kč/rok). Pokud pomáháme při výběru projektů, školíme a koučujeme Vás, pohybuje se návratnost investice kolem 2,5 měsíce. Využijte naše dlouholeté zkušenosti s realizováním projektů Lean Six Sigma!

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Základní principy Lean a Six Sigma, zejména metodiku DMAIC
  • Mapování procesů, sběr dat a informací z procesů, ověřovat jejich důvěryhodnosti
  • Základní znalosti statistiky pro práci a rozhodování na základě dat
  • Některé zlepšovací techniky (FMEA, plánovaný experiment, 5S, vizuální řízení,SMED, systémy tahu…)
  • Standardizaci a dokumentaci, kontrolní plány, SPC
Časový rozvrh:
10 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
49 000,00 Kč (59 290,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
SC&C Partner