Leadership - vedení týmu (MNGM6)

Management

Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda žoldáků. Přijďte si k nám pro další informace z oblasti leadershipu, které si nejen prakticky vyzkoušíte, ale které zpracujete do vlastní koncepce vedení svého týmu.

Lokalita, termín kurzuBrno
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
14.2. - 15. 2. 2019
Objednat
Praha
28.1. - 29. 1. 2019
Objednat
11.3. - 12. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Leader jako - osobnost
  1. Současné nároky a trendy
  2. Osobnost a klíčové kompetence
  3. Sebepoznání, sebe přijetí, sebeprezentace
  4. Osobní SWOT analýza
 • Osobní výkon
  1. Postoje, hodnoty, vize, očekávání
  2. Firemní kultura
  3. Vlastní limity a brzdy výkonu
  4. Motivace, sebe-motivace
  5. Cesty ke zvýšení vlastního výkonu
  6. Práce se změnou, zavádění změn, komunikace změn
  7. Praktická cvičení, moderní metody sebeřízení a sebe-koučinku
  8. Tvorba vlastního plánu osobního/profesního rozvoje
 • Profesionální komunikace
  1. 7 C - zásady profesionální komunikace
  2. Efektivní práce s informacemi, potřebami a požadavky týmu/jednotlivce
  3. Práce s tématem
  4. Struktura a specifika sdělovacích prostředků
  5. Praktické využití klasických a on-line nástrojů
  6. Nácvik komunikačních dovedností, modelové situace
 • Řešení problematických situací
  1. Podstatné vs. nepodstatné
  2. Typický cyklus konfliktu, problému
  3. Co je v sázce, následky
  4. Role a kompetence krizového mluvčího
  5. Rozhodovací cyklus – dle čeho se rozhoduji
  6. Příprava a řešení krizové situace
  7. Hlavní principy komunikace v krizové situaci
  8. Strategie krizové komunikace
  9. Praktické metody a techniky kreativního řešení problému v týmu
  10. Zhodnocení celé situace, zpětná vazba
  11. Nácvik komunikačních dovedností, modelové situace
 • Vedení porady
  1. Zásady efektivního vedení porady
  2. Myšlenková mapa porady
  3. Role a úkoly
  4. Techniky vedení porady
  5. Efektivní využití času porady
  6. Efektivní řízení diskuze v rámci porad
  7. Práce s dotazy a námitkami
  8. Metody týmového rozhodování
  9. Týmová komunikace a jednání s problémovými účastníky porady
  10. Hodnocení efektivity porady, zápisy z porady, úkoly, zodpovědnost
  11. Follow-up
  12. Příklady z praxe, praktické ukázky, modelové situace
 • Delegování
  1. Význam a výhody delegování
  2. Analýza předmětu delegování – co předat dále a co ne
  3. Delegovaná pravomoc
  4. Styly delegování – autorita vs. Kolegialita
  5. Zadání úkolů, cílů – technika SMART
  6. Kontrola delegovaných činností – vyváženost odstupu a důvěry
  7. Bariéry při delegování
  8. Vytvoření zpětných vazeb
  9. Psychologie spolupráce
  10. Reakce na odpor
  11. Jak nevzít delegované úkoly zpět na sebe
  12. Modelové situace
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Avire s.r.o., Jana N.
Leadership - vedení týmu ( MNGM6)
"Ze školení mám velmi dobrý dojem."