Komunikace v rámci organizace (KOM3)

Komunikace

Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s komunikací na pracovišti. Dozvíte se, jak poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, předcházet situacím s vyhrocenými emocemi, kdy již logika jde stranou. Absolventi tohoto kurzu jsou nejenže schopni lépe chápat komunikaci ostatních, ale také přizpůsobit svůj komunikační styl a být tak lépe pochopen. Součástí kurzu jsou i techniky efektivní elektronické komunikace, jež Vám pomohou předcházet nepochopení a vzniku konfliktů. Snazší dosažení dohody, méně konfliktů, lepší vztahy na pracovišti či s klienty, nejen na to se můžete těšit po absolvování tohoto kurzu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Specifika komunikace v organizaci
  1. Smysl komunikace v organizaci
  2. Racionalita a emocionalita v komunikaci
  3. Verbální a neverbální komunikace na pracovišti
  4. Komunikace a typy osobnosti
 • Komunikace a budování kolegiálních vztahů
  1. Pochopení sebe i druhého
  2. Zvládání vlastních pocitů
  3. Neklid v jednání druhého
  4. Využití zpětné vazby
 • Využití komunikačních postupů a technik
  1. Techniky aktivního naslouchání
  2. Techniky asertivity
  3. Postupy pro argumentaci
  4. Praktická cvičení
 • Komunikace v interním a externím prostředí organizace
  1. Principy interní komunikace
  2. Komunikace a utváření pracovních vztahů v organizaci
  3. Specifika externí komunikace
  4. Vytváření a udržování dobrých vztahů mimo organizaci
 • Komunikace pomocí emailu
  1. Principy používání emailu a struktura emailu
  2. Výhody a nevýhody používání emailu přes počítač či mobilní telefon
  3. Rozbor jednotlivých částí emailu
  4. Praktický nácvik psaní emailu a jeho korekce
 • Telefonická komunikace
  1. Principy telefonické komunikace
  2. Naslouchání a porozumění při telefonování
  3. Zvládání napětí během telefonického rozhovoru
  4. Praktický nácvik tvorby komfortních sdělení
 • Modelové situace, praktické příklady
 • Diskuse, shrnutí závěr
Doporučený následný kurz:
Telefonická interaktivní komunikace (KOM4)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)