Komunikace v lékařské praxi – Spokojený pacient (KOM12)

Komunikace

V dnešní době existuje systém hodnocení nemocnic pacienty a jsou také vyhlašovány nejlepší nemocnice… Jak mohou samotní lékaři, sestry a pomocný personál ovlivnit tyto výsledky? Operace většinou probíhají perfektně, ale to pacienti nevidí. Zato vidí a slyší přístup a komunikaci zdravotnického personálu. Často pacientům neuniknou ani nedostatky spojené s předáváním informací a různá procesní pochybení. Přehlédnout nelze ani stav prostředí (pokoje, toalety, chodby a nástěnky). Na to vše se na kurzu zaměříme na základě konkrétních zkušeností a příkladů z absolvovaných vyšetření a operací v řadě nemocnic a poliklinik.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. Hodnocení nemocnic a spokojenosti pacientů
  2. Procesy, které pacienti vidí
  3. Možnosti ovlivnění výsledků
 • Self management
  1. Sebepoznání a sebeřízení
  2. Proaktivita vs. reaktivita
  3. Stres a osobní rovina
  4. Psychohygiena a relaxační techniky
  5. Praktická cvičení, relaxační techniky pro běžnou praxi
 • Efektivní spolupráce (interní/externí vztahy)
  1. První dojem, vystupování
  2. Komunikační dovednosti – konstruktivní komunikace
  3. Umění naslouchat, empatie
  4. Komunikační bariéry
  5. Neverbální komunikace
  6. Komunikace s pacienty různého věku
  7. Komunikace s „náročnými“ pacienty
  8. Krizová komunikace a řešení problematických situací
  9. Modelové situace, komunikační cvičení, příklady z praxe
 • Pobyt v nemocnici
  1. Příjem do nemocnice
  2. Předávání informací pacientovi
  3. Předávání informací (lékař - sestra - pomocný personál) jako proces léčby
  4. Vizita a komunikace s pacientem
  5. Práce a komunikace sester
  6. Práce a komunikace pomocného personálu
  7. Vizuální management
 • Propuštění do domácího ošetřování
  1. Komunikace s pacientem
  2. Převoz sanitkou
  3. Následná péče
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)