Komunikace jako klinická dovednost ve zdravotnické praxi (KOM12)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Kurz se zaměřuje na praktické využití principů a nástrojů komunikace ve zdravotnické praxi, pro zajištění přehlednosti informací a budování důvěry mezi personálem a pacientem. Jak lze v klinickém prostředí najít prostor na self managment pro vedení komunikace a interakce?Jak může zdravotnický personál ovlivnit komunikaci s příjemci informací, kteří projevují širokou škálu emočních reakcí? Co je potřeba zabezpečit v předávání informací, aby mohlo dojít k omezení nebo zabránění procesních pochybení? V kurzu si vyzkoušíte, jak komunikovat za různých okolností v klinické praxi.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Self management pro vedení efektivní komunikace
  1. Sebepoznání, sebehodnocení, sebeřízení a jejich dopad na komunikaci
  2. Stres a jeho projevy v komunikaci
  3. Proaktivní přístup ke komunikaci
  4. Relaxační techniky v přípravě na komunikaci
  5. Zvládání trémy v komunikační praxi
 • Efektivní komunikace pro rozvoj spolupráce
  1. První dojem a jeho působení v komunikaci
  2. Principy konstruktivní komunikace
  3. Umění naslouchat a uplatnění empatie
  4. Konfliktní situace a jejich zvládání
  5. Působení neverbální komunikace
 • Komunikace ve specifických procesních podmínkách
  1. Komunikační techniky zaměřené na pacienta
  2. Krizová komunikace a řešení problematických situací
  3. Komunikace zaměřená na blízké osoby pacienta
  4. Komunikace mezi personálem v klinické praxi
  5. Modelové situace, komunikační cvičení, příklady z praxe
 • Komunikace s pacientem přijatým do nemocnice
  1. Příjem do nemocnice a předávání informací pacientovi
  2. Informační operace mezi pacientem a zdravotníky v procesu léčby
  3. Komunikace s pacientem během vizity
  4. Komunikace sester při péči o pacienta
  5. Komunikace pomocného personálu s pacientem
 • Propuštění pacienta do domácího ošetřování a další opatření
  1. Komunikace s pacientem o propuštění z nemocnice
  2. Komunikace následné péče s pacientem
  3. Komunikace převozu pacienta sanitkou
  4. Hodnocení spokojenosti pacientů
  5. Možnosti působení na kvalitu komunikace v klinické praxi
 • Modelové situace, příklady z praxe, komunikační cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)