Klíčové kompetence manažera ve výrobě (MNGM21)

Management

Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se jaké v praxi používat jednotlivé styly vedení lidí, jak si zvyšovat sebevědomí v pozici manažera, revidovat dosavadní pracovní postupy a odstraňovat nefunkční pracovní rutiny. Kurz je zaměřen na praxi, jeho součástí jsou praktické nácviky různých způsobů jednání manažera. Kurz je určen pro budoucí manažery týmů i současné manažery, kteří by se rádi zdokonalili v disciplíně zvané leadership. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji pracovat s časem svým i svých podřízených, systematicky zvyšovat efektivitu práce a tím dosahovat lepších výsledků celého týmu, motivovat své podřízené, podporovat jejich silné stránky, předcházet či včas řešit konflikty na pracovišti a tím nejen zvýšit pracovní výkony ale i podporovat zapojení a kreativitu.

Lokalita, termín kurzu



Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Emoční stabilita manažera
  1. Sebeuvědomění, sebevědomí, sebejistota
  2. Vztahový management
  3. Zvládání emočně vypjatých situací
 • Transparentnost v jednání manažera
  1. Principy transparentního jednání
  2. Porozumění v komunikaci
  3. Budování důvěryhodnosti a důvěry
  4. Interaktivní komunikační dovednosti pro posílení vztahů
  5. Dovednost naslouchat obavám i nápadům bez defenzivy
  6. Poskytování času na reakci a zpětné vazby
  7. Nácvik komunikačních dovedností, modelové situace
 • Specifika manažerského myšlení
  1. Vizualizace v praxi manažera
  2. Logické myšlení, intuitivní myšlení
  3. Inspirativní mentoring
  4. Přijímání změny, práce se změnou k dosahování cílů
 • Vedení týmu
  1. Odpovědnost manažera týmu
  2. Porady s týmem
  3. Vyhledávání motivátorů týmu
  4. Faktory zvyšující soudržnost týmu
  5. Sdílení úspěchu týmu
  6. Zjišťování příčin nespokojenosti v týmu
  7. Podporování kreativity týmu
 • Time Management a efektivní pracovní návyky
  1. Stanovení pracovních priorit
  2. Organizace pracovních aktivit a úkolů
  3. Zvládání obtížných pracovních úkolů
  4. Prokrastinace a práce s ní
  5. Techniky a nástroje pro efektivní řízení a organizaci
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 800,00 Kč (11 858,00 Kč včetně 21% DPH)