Klíčové kompetence manažera ve výrobě (MNGM21)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se jaké v praxi používat jednotlivé styly vedení lidí, jak si zvyšovat sebevědomí v pozici manažera, revidovat dosavadní pracovní postupy a odstraňovat nefunkční pracovní rutiny. Kurz je zaměřen na praxi, jeho součástí jsou praktické nácviky různých způsobů jednání manažera. Kurz je určen pro budoucí manažery týmů i současné manažery, kteří by se rádi zdokonalili v disciplíně zvané leadership. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji pracovat s časem svým i svých podřízených, systematicky zvyšovat efektivitu práce a tím dosahovat lepších výsledků celého týmu, motivovat své podřízené, podporovat jejich silné stránky, předcházet či včas řešit konflikty na pracovišti a tím nejen zvýšit pracovní výkony ale i podporovat zapojení a kreativitu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Emoční stabilita manažera
  1. Sebeuvědomění, sebevědomí, sebejistota
  2. Vztahový management
  3. Zvládání emočně vypjatých situací
 • Transparentnost v jednání manažera
  1. Principy transparentního jednání a porozumění v komunikaci
  2. Budování důvěryhodnosti a důvěry pro posílení vztahů
  3. Dovednost naslouchat obavám i nápadům bez defenzivy
  4. Jednání na základě konkrétních údajů o pracovní činnosti zaměstnanců a jejich skutečných výsledcích - poskytování zpětné vazby
  5. Odměňování na základě objektivně měřitelných faktorů
  6. Nácvik komunikačních dovedností, modelové situace
 • Specifika manažerského myšlení
  1. Vizualizace v praxi manažera
  2. Logické myšlení, intuitivní myšlení
  3. Inspirativní mentoring
  4. Přijímání změny, práce se změnou k dosahování cílů
 • Vedení týmu
  1. Odpovědnost manažera týmu a porady s týmem
  2. Motivace na základě jasně stanovených pravidel
  3. Odměnový řád zohledňující reálné výsledky
  4. Vyhledávání motivátorů týmu a podporování kreativity
  5. Faktory zvyšující soudržnost týmu a sdílení úspěchů
  6. Zjišťování příčin nespokojenosti v týmu
 • Time Management a efektivní pracovní návyky
  1. Stanovení pracovních priorit a vyhodnocování výrobních kapacit
  2. Organizace pracovních aktivit a úkolů s ohledem na požadavky výroby - plánování úkonů
  3. Zvládání obtížných pracovních úkolů a jejich predikce na základě aktuálních informací
  4. Prokrastinace a její eliminace přehledem o stavu výroby v reálném čase - úspora času, dodržování přestávek
  5. Techniky a nástroje pro efektivní řízení a organizaci
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)