Interaktivní cílená prezentace (PZD3)

Prezentační dovednosti, Prezentační dovednosti

Na tomto kurzu Vás naučíme lépe zvládat krizové situace a pracovat s námitkami v průběhu prezentace. Dozvíte se, jaká jsou specifika jednotlivých typů prezentací, jak reagovat na stresové situace a přecházet námitkám. Účastníci kurzu si upevní získané vědomosti za pomoci několika praktických cvičení a modelových situací se zpětnou vazbou od lektora. Kurz je určen manažerům, obchodním zástupcům, projektovým manažerům a dalším profesím, u kterých je nutná schopnost „přesvědčit“. Jedná se o kurz zaměřený na pokročilé techniky prezentace, kdy se od účastníků očekává praktická zkušenost s prezentacemi a znalost základních technik prezentačních dovedností.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prezentace
  1. Význam prezentace
  2. Stanovení cíle prezentace
  3. Faktory ovlivňující úspěšnost prezentace
  4. Nejčastější chyby v praxi
  5. Typy prezentací a jejich využití v praxi
 • Výběr vhodných jazykových prostředků
  1. Navázání kontaktu s posluchači
  2. Udržení pozornosti posluchačů
  3. Komunikační prostředky zvyšující účinnost projevu
  4. Přesvědčivé hlavní sdělení prezentace
  5. Zásady efektivní argumentace
  6. Práce s námitkou, předcházení námitkám
  7. Techniky argumentace ve stresu
  8. Pohotové reakce a jejich využití v cílené prezentaci
  9. Komunikační cvičení
 • Technika mluveného projevu
  1. Soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka
  2. Vhodná volba slov a skladba vět
  3. Souhra řeči a slajdů
  4. Práce s hlasem, tempo řeči, pomlky/pauzy, styl projevu, dynamika projevu
  5. Rétorická cvičení, artikulační cvičení
 • Přizpůsobení prezentace publiku
  1. Skupiny posluchačů
  2. Různorodost skupiny
  3. Základy typologií osobnosti
 • Vlastní prezentační vstup - trénink
  1. Projev na vlastní téma
  2. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Příprava, struktura, průběh prezentace
  1. Strukturování projevu (emociální a racionální stránka projevu)
  2. Cíl prezentace, nosná myšlenka prezentace
  3. Příprava cílené prezentace
  4. První dojem je klíčový
  5. Poutavý úvod prezentace
  6. Klíčové myšlenky prezentace
  7. Závěr a poslední dojem prezentace
 • Vizualizace myšlenek
  1. Základy designu slajdů
  2. Využití fotografií v prezentacích
  3. Srozumitelné prezentování čísel, dat v grafech
  4. Návrh smysluplných schémat, přehlednost tabulek
 • Praktický nácvik zvládání obtížných situací - trénink
  1. Předcházení krizovým okamžikům
  2. Zvládání obtížných otázek, námitek
  3. Pasivita , nezájem publika
  4. Vyrušování, nesouhlas, rozladěnost posluchačů
  5. Práce s konfliktním posluchačem
 • Praktický nácvik prezentací – video trénink
  1. Příprava cílené prezentace na vlastní téma
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení a individuální doporučení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)
Doporučený následný kurz:
Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek (PZD4)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

České radiokomunikace a.s., Zdeněk V.
Interaktivní cílená prezentace ( PZD3)
"Přivítal bych více času.Získal jsem cenné podněty pro sebezdokonalování. Přínosem bylo praktické procvičování způsobu komunikace a prezentace."
České radiokomunikace a.s., Michal Z.
Interaktivní cílená prezentace ( PZD3)
"Výborné školení, líbil se mi individuální přístup lektora."