Interaktivní cílená prezentace (PZD3)

Prezentační dovednosti

Kurz je zaměřen na cílenou (produktovou, manažerskou atd.) prezentaci a její specifika. Účastníci školení si, po rekapitulaci základních poznatků prezentačních dovedností, rozšíří své znalosti v oblasti argumentace, práce s námitkami či zvládání obtížných situací v průběhu prezentace. Upevnění získaných znalostí proběhne formou mnoha praktických cvičení a modelových situací, vlastní cílené prezentace, jejíž součástí je zpětná vazba.

Lokalita, termín kurzuBrno
14.1. - 15. 1. 2019
Objednat
11.2. - 12. 2. 2019
Objednat
Praha
14.1. - 15. 1. 2019
Objednat
11.2. - 12. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prezentace
  1. Význam prezentace
  2. Stanovení cíle prezentace
  3. Faktory ovlivňující úspěšnost prezentace
  4. Nejčastější chyby
  5. Prezentační desatero
 • Charakteristika publika
  1. Skupiny posluchačů
  2. Různorodost skupiny
  3. Základy typologií osobnosti
 • Typy prezentací
  1. Monologická x interaktivní
  2. Produktová
  3. Motivační
  4. Informační
  5. Specifika manažerského projevu
 • Technika mluveného projevu
  1. Základy rétoriky
  2. Rétorická cvičení
 • Výběr vhodných jazykových prostředků
  1. Navázání kontaktu s posluchači
  2. Udržení pozornosti
  3. Jazykové prostředky zvyšující účinnost projevu
  4. Síla otázky
  5. Ustálené fráze
 • Řeč těla
  1. Rychlý průvodce řečí těla
  2. Jak přesvědčit řečí těla
  3. Cvičení
 • Průběh prezentace
  1. První dojem, význam úvodu
  2. Jádro - myšlenkové mapy
  3. Využití Ishikawa diagramu
  4. Závěr jako poslední šance
  5. Prezentace užitku
  6. Emocionální a racionální stránka projevu
  7. Práce s audiovizuálními prostředky
 • Formy přednesu
  1. Od improvizace až po čtení
 • Argumentace
  1. Zásady efektivní argumentace
  2. Techniky argumentace ve stresu
  3. Manipulace a obrana proti ní
  4. Pohotové reakce a jejich využití v cílené prezentaci
  5. Cvičení
 • Námitky a práce s nimi
  1. Námitky jako příležitost
  2. Předvídání námitek
  3. Účinné reakce na námitky
 • Zvládání obtížných situací
  1. Předcházení krizových okamžiků
  2. Zvládání obtížných otázek
  3. Pasivita a nezájem
  4. Vyrušování, nesouhlas a rozladěnost posluchačů
  5. Práce s konfliktním posluchačem
 • Praktický nácvik
  1. Příprava cílené prezentace
  2. Vlastní prezentace
 • Zpětná vazba
  1. Poskytnutí zpětné vazby
  2. Využití zpětné vazby
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Rozvoj prezentačních dovedností (PZD2)
Doporučený následný kurz:
Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek (PZD4)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)