Finanční řízení pro manažery (MNGM14)

Management

V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení, se očekává, že se budou orientovat v základních pojmech podnikové ekonomiky, naučí se číst účetní výstupy, které potřebují pro svá rozhodnutí a dynamické řízení podniku. Jsou schopni součinnosti při hodnocení podnikových údajů, při finančním plánování, při řízení podnikových peněžních toků a dalších oblastí ekonomiky podniku. Praktické zaměření kurzu, zaručená srozumitelnost pro neekonomy, individuální přístup v malé skupině posluchačů - to vše a více je velkým přínosem kurzu.

Lokalita, termín kurzuBrno
26.6. - 27. 6. 2018
Objednat
7.8. - 8. 8. 2018
Objednat
Praha
2.7. - 3. 7. 2018
Objednat
13.8. - 14. 8. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní principy podnikání
  1. Základní schéma podnikání
  2. Cíle podnikání
  3. Funkce podniku, ekonomický informační systém
 • Podnikový účetní systém a manažer
  1. Účetnictví podniku a jeho funkce
  2. Finanční a manažerské účetnictví
  3. Majetková a finanční struktura podniku, rozvaha
  4. Tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty
  5. Peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow
  6. Vzájemné vazby mezi účetními výkazy
  7. Ilustrativní případová studie - analýza a diskuze
 • Základy finanční analýzy
  1. Charakteristiky finančně zdravého podniku
  2. Základní metody hodnocení
  3. Analýza ekonomické situace podniku
  4. Nejčastěji používané finanční ukazatele hodnocení podniku
  5. Případová studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Účetní výkazy pro manažery (MNGM12)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 700,00 Kč (8 107,00 Kč včetně 21% DPH)