FMEA - Jak omezit výskyt vad (FMEA)

Inovace produktů a procesů

Během tréninku se účastníci naučí základní zásady analytické metody FMEA, získají znalosti a dovednosti pro posuzování a zmírňování rizik týkajících se produktu a procesu (DFMEA, PFMEA,FMECA). Při tréninku FMEA je použitá česká a anglická terminologie podložená technickými normami a v praxi zavedenými zvyklostmi.
Školení Vám umožní snížit rizika a předcházet jim, dosáhnout stabilního a řízeného procesu, zkrátit dobu cyklu návrhu, zvýšit životnost a spolehlivost, snížit celkové náklady.
Trénink je určen: Pracovníkům oddělení, která se zapojují do životního cyklu výrobku (vývoj, konstrukce, technická příprava výroby, výroba a montáž, zajištění materiálu, řízení kvality…).

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • FMEA v životním cyklu výrobku
  1. návrh
  2. výroba
  3. užití
 • Definice možných způsobů poruch
  1. vad
  2. selhání
 • Určení možného důsledku (důsledků) poruchy případně jejich klasifikace
 • Určení závažnosti důsledku (důsledků) poruchy ve vztahu k zákazníkovi včetně doporučených kritérií hodnocení
 • Určení pravděpodobných příčin nebo mechanizmů způsobu poruchy
 • Určení pravděpodobnosti výskytu poruchy (vady) včetně doporučených kritérií hodnocení
 • Určení pravděpodobnosti odhalení příčiny vady včetně doporučených kritérií hodnocení
 • Výpočet ukazatele priority rizika
  1. míry rizika
  2. RPN
 • Sestavení doporučených opatření a plánu činností
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 000,00 Kč (4 840,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Vendula H.
FMEA - Jak omezit výskyt vad ( FMEA)
"Výborný školitel, věděl, o čem mluvil, kurz byl přínosem."
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Marek V.
FMEA - Jak omezit výskyt vad ( FMEA)
"Celkový dojem pozitivní. Vytažení jednotlivých parametrů školení na praxi a výrobu naší firmy bylo přínosem."
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Viktor Š.
FMEA - Jak omezit výskyt vad ( FMEA)
"Celkový dojem pozitivní."
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Jakub B.
FMEA - Jak omezit výskyt vad ( FMEA)
"Oceňuji příklady z praxe aplikovatelné pro další rozvoj."
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Štěpán H.
FMEA - Jak omezit výskyt vad ( FMEA)
"Školení pro mě bylo velkým přínosem pro budoucí práci."