Efektivní vedení porad (MNGM5)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto kurzu Vás naučíme efektivněji využívat čas věnovaný poradám. Naučíme Vás „rozmluvit“ jednotlivé účastníky porad, řešit konflikty a zvyšovat kreativitu účastníků. Dozvíte se, jak správně porady plánovat a zajistit si, že účastníci přichází připraveni. Kurz je zaměřen na praxi a jeho součástí je několik modelových situací. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji využívat čas strávený na poradách, zajistit lepší předávání know-how mezi jednotlivými členy, podporovat zapojení a kreativitu, stejně jako včas řešit konflikty.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontext vedení porad
  1. Role leadera a vedení porad
  2. Principy vedení porady
  3. Funkce porady
  4. Typy porad
  5. Koordinace porady
 • Kompozice porady
  1. Cíl porady
  2. Analýza potřeb a požadavků
  3. Struktura porady
  4. Harmonogram porady
  5. Načasování porady
 • Prvky vedení porady
  1. Zahájení porady
  2. Pravidla porady
  3. Návrhy
  4. Rozhodování
  5. Zápis z porady, úkolů a přidělení zodpovědnosti
 • Dovednosti leadera
  1. Ticho, přerušení,
  2. Střet názorů
  3. Proces facilitace
  4. Role účastníků při facilitovaném jednání
  5. Hledání nových možností a řešení
 • Role leadera
  1. Odpovědnost a očekávání
  2. Přijetí cíle
  3. Motivace
  4. Vyváření závazku
  5. Analýza porady
 • Zapojení týmu
  1. Očekávání týmu
  2. Sílení a sdružování
  3. Relativní pozice v rýmu
  4. Role, úkoly
  5. Podpora participace
 • Modelové situace, praktická cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)