Cesta k prosperující a stabilní firmě (MADO8)

Management

V běžném chodu firmy se nejen majitelé, ale i zaměstnanci potýkají s tzv. „provozní slepotou“ a firma začíná sotva zvládat běžnou operativu a vize a cíle se postupně vytrácejí. Vydat se cestou k prosperitě a stabilitě stojí nejen potřebné know-how, ale také vlastní píli. Na našem kurzu se majitelé a TOP manažeři dozvědí, jak najít problematické oblasti, jak zavádět změny, jak vyhodnotit vynaložené úsilí a jak si přínosné změny udržet. Díky jednoduchým zákonitostem může být i Vaše firma stabilní a prosperující.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.6. - 8. 6. 2018
Objednat
2.7. - 3. 7. 2018
Objednat
Praha
6.6. - 7. 6. 2018
Objednat
3.7. - 4. 7. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Analýza stávajícího stavu
  1. Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu
  2. Určení problematických oblastí
  3. Stanovení nezbytných změn
 • Zadání projektu
  1. Příčiny problémů
  2. Definování požadovaného stavu
  3. Vytvoření projektu
 • Procesní část
  1. Postup zavádění změn
  2. Zpracování projektových částí - změn
  3. Náklady a investice
  4. Časová dotace
  5. Zajištění potřebných podmínek
 • Lidé a změny
  1. Komunikační strategie
  2. Vytvoření vůdčí koalice
  3. Personální rozvoj
 • Udržení změn
  1. Standardizace změny
  2. Vizualizace
  3. Audit
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Výzkum trhu (MADO6)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)