Certifikovaný manažer informační bezpečnosti dle iso/iec 27001 (ISMS5)

Ostatní Soft skills, Ochrana osobních údajů

Mezinárodní autorizované PECB školení ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc zakončeno oficiální zkouškou “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer”.

ISMS5

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • získat komplexní znalosti o koncepcích, přístupech, metodách a technikách používaných při zavádění a efektivním řízení ISMS;
 • uvědomit si souvislost mezi normami ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a dalšími normami a regulačními rámci;
 • porozumět fungování systému řízení bezpečnosti informací a jeho procesům založeným na normě ISO/IEC 27001;
 • naučit se interpretovat a implementovat požadavky normy ISO/IEC 27001 v konkrétním kontextu organizace;
 • získat potřebné znalosti pro podporu organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování ISMS.

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na zavádění ISMS a zabývají se jím
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci ISMS
 • Osoby odpovědné za zajištění souladu s požadavky na bezpečnost informací v organizaci
 • Členové týmu pro implementaci ISMS

FORMA ŠKOLENÍ

Vzdělávací program je realizován online formou, vlastní zkouška proběhne prezenčně v námi zajištěných prostorách (lokalita setkání na zkoušku bude ještě se všemi účastníky upřesněna).

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. den: Úvod do normy ISO/IEC 27001 a zavedení ISMS
 • 2. den: Plánování implementace ISMS
 • 3. den: Implementace ISMS
 • 4. den: Monitorování ISMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit
 • 5. den: Certifikační zkouška
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
36 600,00 Kč (44 286,00 Kč včetně 21% DPH)

Můžete si rovněž stáhnout podrobný originální produktový list v anglickém jazyce PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (v něm najdete i detailní požadavky na certifikační zkoušku).

VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

Tento vzdělávací kurz obsahuje cvičení typu esej, kvízy s výběrem odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při zavádění ISMS.

Účastníci jsou vyzýváni, aby při vyplňování kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do diskusí.

Cvičení jsou založena na případové studii.

Struktura kvízů je podobná struktuře certifikační zkoušky.

LEKTOR

Václav Štverka

Václav Štverka je zkušený školitel a odborník na informační bezpečnost s více než dvacetiletou praxí. Vyniká v oblastech projektového řízení, řízení rizik a BCM, informační bezpečnosti a kontinuity podnikání, metodiky ITIL a poradenství v oblasti řízení IT systémů.

Má titul Lead Auditor IRCA a PECB pro systémy řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity činností, řízení systémů IT služeb, metodiky ITIL, řízení podnikových procesů a systémů projektového řízení.

Václav Štverka je nejen erudovaným odborníkem s širokým záběrem znalostí a získaných certifikací, ale navíc denně školená témata praktikuje i ve své podnikatelské kariéře.

REFERENCE

Mám velmi pozitivní dojem díky příjemné atmosféře a kvalifikovanému školiteli, který byl vždy ochotný vše vysvětlit.