Business ETIKETA a společenské chování v praxi (VIP2)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a postupy při společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta. Školení nabídne také rady a doporučení pro společenská setkání, vedení rozhovoru, základní principy komunikace při stolování a v dalších situacích. Je zaměřené na společenská pravidla běžné komunikace, protokolu i telefonické a písemné komunikace. Doporučí vhodné chovaní na večírku, večeři či jiné společenské události, včetně představení a dress codu. V rámci kurzu si také vše sami vyzkoušíte při praktických cvičeních. Umění společenského chování otevírá nejen srdce, ale i důležité příležitosti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Etiketa
    1. Základní principy společenského chování a jejich použití v praxi
  • Business etiketa
    1. Základní principy společenského chování na pracovišti a mimo něj
    2. Společenské vystupování jako podstatná součást profesionálních vztahů
  • Společenské příležitosti a zásady protokolu
    1. Pravidla a zásady
    2. Běžné, pracovní a slavnostní příležitosti
    3. Zákony společenské významnosti
    4. Zahraniční návštěva
  • Profesionální působení – image není jen zevnějšek
    1. Jednotlivé složky image
    2. Zhodnocení vlastní image
    3. Image v komunikaci a mezilidské vztahy
    4. První dojem a prvky, které působí na vytvoření profesního statusu
    5. Podání ruky, pozdrav, vizitky, představení
    6. Oslovení, titulování, předávání darů, poděkování
    7. Modelové situace
  • Společenské dovednosti
    1. Ukotvení znalostí z prostředí společenských akcí
    2. Typy společenských akcí – oděv, vy, doprovod a partneři
    3. Kultura prostředí, vybavenost pracoviště pro přijímání návštěv
    4. Společenská setkání a jednání s obchodními partnery
    5. Small Talk (úvod do společenské konverzace)
    6. Techniky společenské konverzace
    7. Zakázaná a doporučená témata hovoru
  • Etiketa v korespondenci a telefonickém kontaktu
    1. Pravidla písemných kontaktů s obchodními partnery/klienty
    2. Telefonické hovory – zásady profesionálního telefonátu
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 100,00 Kč (9 801,00 Kč včetně 21% DPH)