Autenticita, sebedůvěra a vnitřní motivace v soukromém i pracovním životě (OSOB9)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Chcete porozumět sobě samým? Čím podporovat svou autenticitu? Jak působit autenticky v pracovním prostředí? Na tomto kurzu se dozvíte, jak pracovat na své autenticitě a důvěryhodnosti. sou situace, které dokážeme zvládnout sami, pokud víme, jak na sebe. Dozvíte se, jak nakládat s vlastní motivací i důvěrou v sebe sama. Kurz je určen pro majitele firem, manažery, obchodníky, vedoucí týmů a další profese, u nichž je žádoucí autenticita.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Autentické modelování a sebereflexe
    1. Schopnost sebeuvědomění pro spokojenost
    2. Důraz na sebehodnocení před hodnocením ostatních
    3. Úskalí nevědomého sebevyjádření
    4. Sebeprosazování a posun k aroganci
    5. Sebereflexe
  • Poznávání vlastní současné hodnoty i budoucího potenciálu
    1. Hodnota sebe sama a sebedůvěra
    2. Podstata vnitřní motivace
    3. Nástroje vnitřní motivace a rozvíjení se
    4. Hodnoty pro usnadnění vztahu k sobě i k ostatním
    5. Vytváření prostoru pro individuální styl
  • Proaktivní přístup k vedení sebe sama
    1. Aktivní určování vlastních potřeb a odstraňování překážek
    2. Proaktivita versus osobní pasivita
    3. Pravidelnost, konzistentnost jednání a odkládání rozhodnutí
    4. Posilování úrovně odpovědnosti za sebe sama
    5. Výstup z komfortní zóny
  • Limitující přesvědčení
    1. Limitujících přesvědčení v mysli
    2. Snížení vlivu limitujících přesvědčení
    3. Posílení otevřeného myšlení
    4. Pozornost ve vztahu k sobě
    5. Pozornost k humanizaci vztahů
  • Plánování dalšího postupu
    1. Důslednost a lpění
    2. Vnímání nepříjemných událostí
    3. Změna pohledu na nepříjemné události
    4. Utváření návyků
    5. Tvorba akčního plánu
Předpokládané znalosti:
N/A
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)