Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj (PERS3)

Personalistika a psychologie

Kurz je zaměřen na kompletní objasnění problematiky Assessment Centra, jako velmi efektivní skupinové metody výběru zaměstnanců. Podmínkou úspěchu je však kvalitně zvládnutý celý proces. Účasníci školení se dozví potřebné informace od základních principů AC, přes realizace, výběr vhodných metod, dosažení validity, až po psychodiagnostické metody používané právě v průběhu AC. Součástí kurzu jsou také jednotlivé druhy konkrétních modelových situací pro AC.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Assessment centrum
  1. Základní principy fungování AC
  2. Psychologická specifika
  3. Využití AC
  4. Složky AC
  5. Definice a operacionalizace kompetencí
  6. Výběr vhodné kombinace metod a modelových situací
  7. Realizace pomocí svého personálního zastoupení
  8. Realizace formou outsourcingu
  9. Záznam chování uchazečů
  10. Interpretace chování uchazečů
  11. Etické aspekty
  12. Validita AC
  13. Výhody AC
 • Modelové situace AC
  1. Základní typologie modelových situací
  2. Písemné úkoly a testy
  3. Simulace praktických úkolů a hraní rolí
  4. Vytváření designu a harmonogramu AC
  5. Proces tvorby a testování modelových situací
  6. Modelová situace vs reálná simulace
  7. Tipy na efektivní tvorbu AC
  8. Ukázky konkrétních příkladů
 • Psychodiagnostika jako součást AC
  1. Uvedení do problematiky
  2. Využití a stanovení cílů
  3. Vhodné diagnostické metody
  4. Vyhodnocení výsledků psychodiagnostiky
  5. Srovnání s ostatními výsledky AC
  6. Posouzení objektivity a spolehlivosti závěrů z AC
  7. Srovnání uchazečů s normou
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 100,00 Kč (8 591,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Olympus Medical Products Czech spol. s r.o., Barbora K.
Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj  ( PERS3)
"Skvělé školení, vysvětleno vše, co jsme potřebovali."
Europ Assistance s.r.o., Karolína K.
Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj  ( PERS3)
"Celkově jsem spokojena a cítím se namotivovaná k další práci."
Europ Assistance s.r.o., Jana V.
Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj  ( PERS3)
"Kurz byl zajímavý a přínosný, plyne z něho velké množství zajímavé práce, ale to už je na nás."