Asertivita (KOM10)

Komunikace

Komunikace velmi zásadně ovlivňuje reakce našeho okolí. Na co však často zapomínáme, že naše komunikační vzorce ovlivňují především naši osobnost, náš úspěch, spokojenost a zdravé sebepojetí. Jedním ze základních principů dobře zvládnuté komunikace, je pochopení podstaty asertivity a využívání asertivity v práci i v každodenním životě. V čem nám mohou poznatky a především aplikace asertivních technik pomoci? Jaký mají efekt postupy asertivního přístupu? Na kurzu si formou mnoha praktických cvičení a modelových situací osvojíte zásady asertivního jednání, které velmi významně působí na kvalitu vztahů - osobních, pracovních a především k nám samým.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
Praha
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní postoje osobnosti
  1. Zpracování testu transakční analýzy
  2. Osobní ego gram
  3. Pasivita
  4. Agresivita
  5. Manipulace
 • Asertivita
  1. Podstata
  2. Oblasti využití
  3. Výhody a nevýhody
 • Stresory v komunikaci
  1. Sebepojetí a sebedůvěra
  2. Iracionální postoje vedoucí k nadměrnému stresu
  3. Stresory v rodině
  4. Stresory v pracovních vztazích
  5. Sociální izolace
  6. Komunikační zlozvyky
  7. Dotazník sebeprosazení
  8. Analýza silných stránek a jejich využití
 • Asertivní práva
 • Základní složky asertivního chování
  1. Neverbální projevy
  2. Načasování
  3. Image osobnosti
  4. Obsah a forma sdělení
 • Primární asertivní reakce
  1. Zpětná vazba
  2. Asertivní perzistence
  3. Technika otevřených dveří
  4. Negativní dotazování
  5. Negativní aserce
 • Praktická aplikace asertivity
  1. Specifikace problematické situace
  2. Volba vhodných asertivních technik
  3. Nácvik asertivní komunikace
  4. Zpracování vlastní problematické situace
 • Asertivita jako nástroj pro zkvalitnění vztahů
  1. Aktivní naslouchání
  2. Vyjádření souhlasu
  3. Parafrázování a empatie
  4. Pochvala a ocenění
  5. Modelová situace
 • Přijímaní a podávání kritiky
  1. Nejběžnější zlozvyky při reakci na kritiku
  2. Oprávněná kritika
  3. Nepravdivá kritika
  4. Útočná kritika a ponižování
  5. Regulované projevy hněvu
  6. Skupinové cvičení
 • Asertivní řešení konfliktů
  1. Základní typy problematických osobností
  2. Účinné reakce na konfliktní osobnost
  3. Nečisté kroky při konfliktech
  4. Konstruktivní řešení problému
  5. Partnerská dohoda
  6. Modelová situace
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Techniky manipulace a sebeobrana (KOM11)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo zemědělství, Hana Š.
Asertivita ( KOM10)
"Spousta nových poznatků a typů, jak asertivitu využívat. Skvělý přístup lektorky. Po delší době přínosný kurz v rámci softskills."
Ministerstvo zemědělství, Petra E.
Asertivita ( KOM10)
"Kurzů jsme absolvovala více a musím říct, že takovou paní lektorku jsem snad ještě nezažila. Je úžasná, plná energie, mluví srozumitelně, jsem opravdu nadšení."
Ministerstvo zemědělství, Naděžda T.
Asertivita ( KOM10)
"Vysoká úroveň školitele."