Asertivita (KOM10)

Komunikace

Na tomto kurzu Vás naučíme prosadit si vlastní názor nekonfliktní cestou. Dozvíte se, jak v sobě najít sílu k asertivnímu chování na pracovišti i v osobním životě. Absolventi kurzu jsou schopni sebevědoměji říkat „ne“, dávat asertivní zpětnou vazbu, bez pocitu viny si říct o laskavost. Kurz je určen pro všechny osoby, které chtějí zlepšit svoji schopnost prosadit se v kolektivu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Asertivita
  1. Vymezení specifik asertivního jednání
  2. Výhody a o omezení využití asertivního jednání
  3. Rozhodování se při uplatňování asertivních práv
  4. Rozpoznání rozdílů mezi pasivním, agresivním a manipulativním jednáním
 • Asertivita jako nástroj pro budování vztahu k sobě
  1. Uvažování o sobě, sebepojetí a sebedůvěra
  2. Identifikace vlastních emocí, pocitů a potřeb
  3. Přijímání pocitů a potřeb a podávání informací o nich
  4. Sebeotevření
 • Bariéry pro uplatnění asertivního jednání
  1. Zpochybňující myšlenky komplikující využitelnost asertivity
  2. Prožívání stresu zabraňujícího uplatnění asertivity
  3. Nesoustředěnost, napětí, neklid
  4. Sociální izolace
 • Sdělování asertivního odmítnutí
  1. Myšlenky bránící sdělit odmítnutí
  2. Podpůrný styl myšlení pro vyjádření asertivního odmítnutí
  3. Různé způsoby asertivního odmítnutí
  4. Důsledky neschopnosti říci asertivní odmítnutí
 • Asertivní vypořádání se s kritikou a zpětnou vazbou
  1. Různé typy kritiky a potíže s jejím přijetím
  2. Oprávněná a neoprávněná kritika a asertivní vypořádání se s ní
  3. Asertivní reakce na pozitivní zpětnou vazbu
  4. Asertivní odpověď na negativní zpětnou vazbu
 • Asertivní vyrovnání se s nespokojeností i s komplimenty
  1. Dovednost vypořádat se se zklamáním
  2. Dovednost požádat o pomoc či laskavost
  3. Rozpoznání pasivní a agresivní reakce na komplimenty
  4. Asertivní vyjadřování a přijímání komplimentů
 • Modelové situace, praktické příklady
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Strategie zvládání agresivních a manipulativních praktik (KOM11)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo zemědělství, Hana Š.
Asertivita ( KOM10)
"Spousta nových poznatků a typů, jak asertivitu využívat. Skvělý přístup lektorky. Po delší době přínosný kurz v rámci softskills."
Ministerstvo zemědělství, Petra E.
Asertivita ( KOM10)
"Kurzů jsme absolvovala více a musím říct, že takovou paní lektorku jsem snad ještě nezažila. Je úžasná, plná energie, mluví srozumitelně, jsem opravdu nadšení."
Ministerstvo zemědělství, Naděžda T.
Asertivita ( KOM10)
"Vysoká úroveň školitele."