Argumentace a vyjednávání (KOM6)

Komunikace

Řeč, je jeden z klíčových lidských smyslů. Naučte se jej používat naplno i v rámci svého byznysu. Využijte možnosti práce s hlasem a naučte se nové způsoby jak prosadit svá řešení. Prodáváte? Prodávejte s lehkostí a šarmem. Kupujete? Kupujte levně a s nadhledem. Vyjednejte si Ty nejlepší ceny a zajistěte si kvalitní obchodní partnery. Naučte se použít tu správnou větu ve správnou chvíli. Absolvujte trénink, který vás připraví na náročná obchodní jednání. Získejte pocit jistoty, že vždy máte na jazyku odpověď, která dává jasný smysl.

Lokalita, termín kurzuBrno
27.6. - 28. 6. 2018
Objednat
25.7. - 26. 7. 2018
Objednat
Praha
30.5. - 31. 5. 2018
Objednat
27.6. - 28. 6. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Nezbytné komunikační dovednosti
  1. Čtení neverbálních signálů
  2. Umění aktivního naslouchání
  3. Projevy pozornosti a navazování vztahu
  4. Techniky efektivního sdělování
  5. Empatie a zrcadlení
  6. Komunikační cvičení
 • Typologie osobnosti při vyjednávání
  1. Sebepojetí
  2. Analýza silných stránek a jejich vytěžení
  3. Praktická typologie osobnosti
  4. Problematické typy osobností
  5. Využití osobnostních odlišností při argumentaci
  6. Určení užitku dle typu osobnosti
  7. Určení užitku dle cílové skupiny
  8. Modelová situace
 • Argumentace
  1. Stanovení cíle
  2. Rozbor komunikačního partnera
  3. Základní složky účinné argumentace
  4. Příprava argumentů a zvládání námitek
  5. Argumentační rétorika
  6. Argumentační cvičení
 • Strategie tlaku
  1. Zaměření na užitek
  2. Cíle a přání komunikačního partnera
  3. Hodnoty, zásady, normy
  4. Data a fakta
  5. Princip vzájemnosti a podobnosti
  6. Princip upřímnosti a věrohodnosti
  7. Budování důvěry
 • Strategie tahu
  1. Práce s otázkami
  2. Konkretizující trychtýř
  3. Meta skop
  4. Analytický filtr
  5. Vyvolání pochybností
  6. Návrh variant řešení
 • Modelová situace
 • Vyjednávání
  1. Umění dohody
  2. Specifikace úspěchu
  3. Strany vyjednávání
  4. Proces vyjednávání
 • Zásadní strategie
  1. Otevřené jednání
  2. Plánovaná negace
  3. Kompromisní trojúhelník
  4. Defenzivní strategie
  5. Rostoucí požadavky
  6. Čistý nátlak
 • Modelová situace
 • Strnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Efektivní komunikace (KOM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)