Školení VIP školení top managementu

VIP školení top managementuTOP manažeři významných firem, čelní představitelé důležitých institucí či úspěšní podnikatelé mají často v oblasti vzdělávání specifické potřeby. Časová zaneprázdněnost, naprostá diskrétnost a individuální přístup neumožňují účast na běžných kurzech. Společnost ICT Pro Vám z těchto důvodů nabízí kategorii VIP vzdělávání.
Kurzy jsou vždy individuální, což zajišťuje maximální možnou efektivitu školení. Jejich obsah je sestaven přímo na míru dle požadavků klienta, součástí může být i vstupní analýza dosavadních znalostí a dovedností účastníka. Tento typ vzdělávání zajišťují pouze zkušení lektoři, kteří se dané oblasti věnují dlouhodobě po praktické stránce. Vzdělávání vždy zohledňuje časové možnosti VIP účastníka.
Součástí image není jen dobře padnoucí oblek, ale také profesionální vystupování, včetně adekvátní verbální a neverbální komunikace. Nezbytné je dnes také kultivované společenské chování a umět vhodně konverzovat.
Nabízíme tedy specifickou formu vzdělávání – Profesionální image a vystupování, která může zahrnovat trénink vystupování před publikem a komunikaci s médii – od milého rozhovoru v dopolední TV talk show, přes agresivní rozhovor s novinářem či vystoupení v televizní debatě až po vedení mluveného projevu a sebejisté, důvěryhodné vystupování. Rozbor verbální a neverbální komunikace je samozřejmostí. Konzultace se mohou týkat také zásad etikety, lze rozebrat Vaše silné a slabé stránky a poradit s celým spektrem možností společenského kontaktu, situací a dalších příležitostí. Poradenství nabídne tipy a triky pro snadnou společenskou konverzaci, základy protokolu (zejména s ohledem na VIP společnost) a důležité obchodní či společenské události včetně výběru vhodného oblečení nebo protokolárního dárku.
Školení může pomoci zdokonalit také Vaše vyjadřování i celkové vystupování, vybrousit k dokonalosti veřejný projev a připravit na případná úskalí konkrétních významných akcí. Součástí poradenství může být účast vizážistky, která poradí s Vaší image osobnosti a případně doporučí vhodné změny a úpravy.

VIP školení top managementu

VIP1
Profesionální image a vystupování