Školení Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů představuje v právním smyslu soubor práv a povinností, které se vztahují ke zpracování informací (údajů, dat) o fyzických osobách. V České republice je regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy.
Osobní údaje (osobní data) jsou jakékoli informace, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě. Nemusí jít vždy o údaje identifikační (jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, otisky prstů), ale i např. kód, který je zaměstnanci přidělen či IP adresa atd.
Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce. Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat.
K osvětlení jednotlivých povinností a k praktickému provádění ochrany osobních údajů vám může pomoci některý z našich kurzů.

Ochrana osobních údajů

PRGDPR
GDPR z pohledu práva
POOU
Osobní údaje v oblasti HR prakticky
PROOU
Ochrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce
GDPR
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS
CISO
Manažer informační bezpečnosti či DPO - normy, nařízení a praxe
ISMS
Manažer ISMS dle ISO 27001
ISMS2
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti