Školení Gender problematika

Vyberte si z naší nabídky kurzů v této kategorii:

Gender problematika

RP1
Úvod do rovných příležitostí
RP2
Rovné příležitosti a diskriminace